wydarzenia

wydarzenia

Wigilia dla najuboższych

Wigilia dla najuboższych

23 grudnia, jak co roku od piętnastu lat, odbyło się spotkanie dla osób najuboższych i bezdomnych na dworcu PKS w Bielsku-Białej. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe oraz Towarzystwo św. Brata Alberta, do którego dołączył tradycyjnie ks. Piotr Janik wspierany przez darczyńców, między innymi Magdalenę i Józefa Świerkockich. W czasie spotkania ks. Janik poprowadził modlitwę oraz złożył […]

Dnia 13 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne w Ośrodku Readaptacji i Mediacji Błękitnego Krzyża w Bielsku Białej. Uczestnikom spotkania życzenia i pozdrowienia przekazał  ks. Piotr Janik.

Wyjazd studyjny do Wrocławia

Wyjazd studyjny do Wrocławia

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w dniach 1-3 grudnia 2016 r. spotkali się w parafii we Wrocławiu, by dokonać podsumowań tegorocznych działań oraz zapoznać się z realiami służby duszpasterskiej na Dolnym Śląsku. W części konferencyjnej naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik omówił bieżącą sytuację duszpasterstwa ewangelickiego oraz relacje ekumeniczne z kapelanami innych wyznań. Przyjął także relacje […]

Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości

Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości

10 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki. Ewangelickie Duszpasterswto Więzienne reprezentował naczelny kapelan ks. Piotr Janik.

Pośmiertnie odznaczeni

Pośmiertnie odznaczeni

8 czerwca w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyła się uroczystość pośmiertnego uhonorowania, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, osób szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa. Uroczystość poprzedzona została otwarciem okolicznościowej wystawy „Polskie więziennictwo 1919-1945″. Po wystawie, przedstawiającej początki więziennictwa polskiego, rozwój więziennictwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, sylwetki represjonowanych za działalność konspiracyjną […]

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie Opieki Duszpasterskiej w Pracy Penitencjarnej Współczesne Wyzwania”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie Opieki Duszpasterskiej w Pracy Penitencjarnej Współczesne Wyzwania”

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Zakładzie Karnym w Wojkowicach, odbyła się konferencja „Znaczenie Opieki Duszpasterskiej w Pracy Penitencjarnej Współczesne Wyzwania”. Głównymi tematami dyskusji były zagadnienia z obszaru duszpasterstwa więziennego, roli kapelanów w zakładach karnych i aresztach, wartości pracy w procesie resocjalizacji i duchowej odnowy, modelowania życia religijnego […]

Konferencja ewangelickich kapelanów

Konferencja ewangelickich kapelanów

W dniach od 09 do 11 maja 2016 w Ośrodku Szkolenia Służby Więzienne w Kulach odbyła się konferencja kapelanów EDWi. Program konferencji zawierał cykl wygładów ks. prof. Marka Jerzego Uglorza na temat „Obraz w duszpasterstwie i terapii”. Duchowni zwiedzili także Areszt Śledczy w Częstochowie, gdzie zapoznali się ze specyfiką jednostki oraz formami pracy duszpasterskiej. Ważnym […]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w AS w Tarnowskich Górach

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w AS w Tarnowskich Górach

W 76. rocznicę podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” przed Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach odbyły się uroczystości upamiętniające jej ofiary. Wśród nich trzech funkcjonariuszy Straży Więziennej z Tarnowskich Gór, zamordowanych przez NKWD w Twerze w 1940 r. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował ks. Ryszard Pieron. 5 marca 2016 roku, z okazji 76. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” […]

97. rocznica powstania Służby Więziennej

97. rocznica powstania Służby Więziennej

7 lutego br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz 8 lutego w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyły się centralne uroczystości z okazji 97. rocznicy powstania Służby Więziennej. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan ks. Piotr Janik. Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, 8 […]

?

Wigilia dla samotnych

W środę 23 grudnia na dworcu PKS w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie dla bezdomnych i najuboższych z powiatu bielskiego. Zebrało się blisko 100 osób. Organizatorem spotkania byli: Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej i Starostwo Powiatowe. I w tym roku w organizację spotkania włączył się ks. Piotr Janik przy finansowym wsparciu otrzymanym na ten cel od […]

Strona 4 z 11« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »