Program „Duchowość” – oficjalna inauguracja

W dniu 3 kwietnia br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona prezentacji programu duszpastersko-terapeutycznego „Duchowość” Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w Polsce. W prezentacji projektu wzięli udział m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, zastępca Dyrektora Generalnego SW płk Jacek Kitliński, dyrektorzy Centralnego Zarządu SW oraz dyrektorzy okręgowi i przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej.

Inicjatywa powstania programu zrodziła się w wyniku współpracy kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego (EDWI) z terapeutami w zakładach karnych. W procesie resocjalizacji, wskazują oni na potrzebę uzupełnienia działań terapeutycznych elementami uniwersalnej duchowości. Współcześnie, zagadnienia duchowości człowieka są integralną częścią zarówno pracy ze skazanymi jak i procesu szkolenia terapeutów więziennictwa. Pierwsze rozmowy na ten temat miały miejsce w trakcie konferencji Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w Ustce, w 2011 roku.

Program duszpastersko-terapeutyczny „Duchowość” został przygotowany przez kapelanów EDWI we współpracy ze specjalistami z zakresu duszpasterstwa, psychologii oraz filozofii religii. Głównym konsultantem, a zarazem współtwórcą programu jest ks. dr Adrian Korczago.

Jest to cykl dziesięciu opracowanych spotkań opartych na uniwersalnych metaforach „drogi” oraz „dłoni”. Projekt ma charakter interkonfesyjny, a jego celem jest wzbudzenie refleksji nad duchowością oraz odkrywanie doświadczeń kształtującymi obraz życia i świata w procesie podejmowania decyzji. Jego realizacja planowana jest w ramach grup terapeutycznych na terenie jednostek penitencjarnych.

Program został wsparty m.in. przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, które nieodpłatnie przekazało kapelanom Pismo Święte oraz ks. de. Henryka Czembora, który na potrzeby programu przekazał kilkadziesiąt modlitewników swego autorstwa. Ponadto program wspierali merytorycznie wykładowcy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie: prof. dr hab. Janusz Maciuszko oraz dr Witold Benedyktowicz.

BIK (bik.luteranie.pl), fot. Marcin Orawski