Przekazano kolejne egzemplarze Biblii w projekcie „Biblia w każdej celi”

Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne od kilku lat wraz z Towarzystwem Biblijnym w Polsce realizuje program „Biblia w każdej celi”. Jest to inicjatywa mająca na celu zainteresowanie osadzonych  Słowem Bożym oraz zwrócenie uwagi na wartość osobistą osadzonego niezależnie od tego jak potoczyły się jego losy i dlaczego znalazł się „po drugiej stronie muru”.

We wtorek 16 września takie spotkanie odbyło się w areszcie śledczym w Częstochowie. Inicjatorem był kapelan ewangelicki Diecezji Katowickiej ks. Ryszard Pieron, a udział w nim wziął naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Piotr Janik. Projekt realizowany jest przede wszystkim dzięki Towarzystwu Biblijnemu w Polsce, które na ten cel przekazuje literaturę oraz przygotowuje edukacyjne scenariusze spotkań. W Częstochowie na temat działalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce i działalności podobnych towarzystw na świecie prelekcję wygłosiła dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs. W swoich prezentacjach opowiedziała o metodach pracy nad tekstem biblijnym, językach na które tłumaczy się poszczególne biblijne księgi, o wydawnictwach biblijnych i o programie Biblia w każdej

Spotkania, które realizowane są w zakładach karnych i aresztach mają charakter informacyjny i edukacyjny. Kończą się przekazaniem zainteresowanym osadzonym Biblii. Egzemplarze Pisma Świętego oraz inna literatura chrześcijańska trafiają też do biblioteki danego zakładu penitencjarnego.