„Duchowość” w Tarnowskich Górach

„Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych (…) żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci” (Albert Einstein). Administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach może się poszczycić wieloletnią już przyjaźnią z ks. Ryszardem Pieronem, pastorem Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w Diecezji Katowickiej. Tym razem przyjaźń ta zaowocowała programem duszpastersko – terapeutycznym „Duchowość”.

Pomysł powstania programu zrodził się w wyniku współpracy kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego (EDWI) z terapeutami w jednostkach penitencjarnych. W procesie resocjalizacji, wskazują oni na potrzebę uzupełnienia działań terapeutycznych elementami uniwersalnej duchowości.

Program duszpastersko-terapeutyczny „Duchowość” stanowi cykl dziesięciu opracowanych spotkań opartych na uniwersalnych metaforach „drogi” oraz „dłoni”. Projekt ma charakter interkonfesyjny, a jego celem jest wzbudzenie refleksji nad duchowością oraz odkrywanie doświadczeń kształtującymi obraz życia i świata w procesie podejmowania decyzji. Czy, aby nie o tym wspomina art. 67§1 kkw., czyż nie takie są cele wykonania kary pozbawienia wolności?

zdjęcie i tekst:
por. Roman MALCHRZYK
Oficer Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

 

Źródło: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/areszt-sledczy-tarnowskie-gory/