Obchody 96-lecia Służby Więziennej

W dniach: 8 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz 9 lutego w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji obchodów Święta Służby Więziennej. 96 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a w dniu 8 lutego 1919 roku – dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokumenty stały się zalążkiem aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce. Stanowiły one podwaliny systemu i myśli penitencjarnej w naszym kraju.

Uroczystości rozpoczęły się zmianą posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza dokonaną przez funkcjonariuszy kompanii honorowej Służby Więziennej. Wieńce złożyły delegacje ministerstwa sprawiedliwości oraz dyrektora generalnego służby więziennej, a także zarządy głównego niezależnego samorządnego związku zawodowego funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz Związku Emerytów i Rencistów. Odprawiona została również uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Nabożeństwu przewodniczył biskup polowy WP – Józef Guzdek.

Drugi dzień obchodów rozpoczęło uroczyste złożenie wiązanki kwiatów przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Jacka Kitlińskiego oraz kierownictwo Służby Więziennej przed tablicą pamiątkową w gmachu Centralnego Zarządu Służby Więziennej ku czci funkcjonariuszy i pracowników Straży Więziennej i Służby Więziennej – ofiar zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tych, którzy polegli lub zmarli podczas pełnienia służby. Dalsze uroczystości odbyły się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Dziś Służba Więzienna jest kontynuatorką tradycji przedwojennej Straży Więziennej zajmując trwałe i ważne miejsce w strukturze państwa, stając na straży porządku publicznego. Nasze działania oparte są na wieloletnim dorobku myśli penitencjarnej, zasadach humanitaryzmu i praworządności, w zgodzie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa – podkreślił w swoim przemówieniu dyrektor generalny Służby Więziennej płk Jacek Kitliński.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zasłużonym funkcjonariuszom Służby Więziennej. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk i Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Jacek Kitliński wręczyli odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik.

Źródło: www.sw.gov.pl, fot. Piotr Kochański