„Czas, przestrzeń, medytacja” – rekolekcje dla skazanych

W dniach 3 – 5 czerwcu 2011 roku w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym k. Częstochowy odbyły się II Rekolekcje Medytacyjne dla skazanych praktykujących medytację chrześcijańską w nurcie ojca Johna Maina OSB. Tym razem pod hasłem ,, Czas, przestrzeń, medytacja” prowadził je ks. Jacek Poznański, jezuita, teolog, filozof przyrody, pracownik Wydziału Filozofii WSF-P Ignatianum w Krakowie, były duszpasterz akademicki i duszpasterz Polaków w Irlandii, uczeń Franza Jalicsa SJ, jednego ze współczesnych mistrzów duchowych.

Ksiądz Jacek mówił, że medytacja uczy głębszego przeżywania życia, czasu i przestrzeni jakimi dysponujemy, uczy bycia ,,tu i teraz”, które procentuje we wszystkich obszarach ludzkiego funkcjonowania. Gośćmi rekolekcji byli ks. Ryszard Pieron, kapelan Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- pracujący AŚ w Tarnowskich Górach, ks. kanonik Mirosław Drabiuk- prawosławny kapelan zakładów karnych i aresztów śledczych województwa śląskiego i opolskiego, ks. kanonik Krzysztof Jeziorowski- katolicki kapelan Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym oraz wolontariusze prowadzący grupy medytacyjne osadzonych w AŚ w Poznaniu i ZK w Cieszynie.

Tekst: : mjr Urszula Wojciechowska-Budzikur, zdjęcia: mł. chor. Maria Maćkowska, mł. chor. Marcin Chrzan