Kontakt

Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne
Centralny Zarząd Służby Więziennej
ul Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa
tel. 693 980 057, e-mail: edwi@luteranie.pl

Naczelny Kapelan EDWi – ks. Piotr Janik
Wieszczęta 114, 43-386 Świętoszówka
tel. 693 980 057, e-mail: piotr.janik@luteranie.pl

Diecezja Mazurska – ks. Piotr Mendroch
kapelan w ZK Barczewo, Dubliny, Kamińsk, Iława, Szczytno, Olsztyn
tel. +89 741 30 44

Diecezja Katowicka – ks. Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23, 46-280 Lasowice Małe
tel. +77 414 82 14, e-mail: pieron@escobb.com.pl

Diecezja Wrocławska – ks. Marcin Orawski
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław
e-mail: marcin.orawski@luteranie.pl