Betlejemskie Światło Pokoju

W sobotę 19 grudnia, w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu dolnośląscy harcerze przekazali Wrocławianom Betlejemskiego Światło Pokoju. Symboliczną Lampkę z płomieniem ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem otrzymał m.in. ks Marcin Orawski, kapelan więzienny Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jak co roku harcerze Związku Harcerstwa Polskiego zadbali o to, by ogień trafił trafił do rodzin, szkół, kościołów, urzędów, szpitali…

We wrocławskiej uroczystości wzięli udział m.in.: metropolita Archidiecezji Wrocławskiej Kościoła Rzymskokatolickiego abp Marian Gołębiewski, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl oraz komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Marian Łata. Ksiądz Marcin Orawski składając życzenia uczestnikom uroczystości powiedział: – Dziś, gdy zbliżamy się do Świąt Narodzenia Pańskiego możemy odczuć w szczególny sposób, jak światłość odmienia nasze życie wskazując nam, to co w nas dobre, ale i to, co przykre, bolesne i niepokojące.

mo.

***

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę.

Źródło: wikipedia.pl

Leave a Reply