Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

– Dziękuję funkcjonariuszom Służby Więziennej za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i za zaangażowanie. Bez tego nie byłoby reform i modernizacji, które w ostatnim czasie przeszła cała formacja – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wiceminister Michał Woś podsumował trzy lata swojego nadzoru nad Służbą Więzienną. – Od wielu osób słyszę, że nasza formacja w tak […]

Konferencja kapelanów EDWi

W dniach 5-7 listopada w ośrodku szkoleniowym Parzenica w Zakopanem odbyła się konferencja kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Wydarzenie skupiło się na rozmowach, wymianie doświadczeń oraz budowaniu więzi wśród tych, którzy codziennie pracują nad wsparciem i duchowym rozwojem osadzonych oraz funkcjonariuszy SW. Spotkanie ewangelickich kapelanów to niepowtarzalna szansa poznawania różnorodnych podejść i strategii, które są skuteczne […]

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie

8 września br. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie. Kościół Augsburski w RP reprezentowali – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej biskup Adrian Korczago oraz naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Piotr Janik. W specjalnie przygotowanej na tę okazję księdze pamiątkowej biskup Korczago umieścił wpis: „Pan sztandarem moim! (2 Mż 17,15). […]

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej

1 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej we wspomnienie św. Pawła Apostoła, patrona formacji z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i szefów służb. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan ks. Piotr Janik. Główne uroczystości rozpoczęły się w samo południe odśpiewaniem hymnu państwowego. Nastąpiła też zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza, który objęli […]

Ekumeniczna konferencja kapelanów więziennych

W dniach 11-13 maja w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się konferencja kapelanów prawosławnych i ewangelickich Służby Więziennej. Podczas konferencji ekumenicznej duszpasterstw więziennych  księża wysłuchali wystąpień z zakresu penitencjarystyki i psychologii. Zastanawiano się nad psychiką człowieka będącego w izolacji więziennej, poruszono temat wypadków nadzwyczajnych w ZK i AŚ, które już miały miejsce i w przyszłości mogą wydarzyć się […]

Roczna odprawa kierownictwa SW

Roczna odprawa kierownictwa SW

Podsumowanie roku 2020 oraz cele na rok bieżący były tematami rocznej odprawy kierownictwa Służby Więziennej. W związku z sytuacją epidemiczną odbyła się ona poprzez system wideokonferencji. Uczestniczył w niej naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Piotr Janik. W dniach 3-4 marca 2021 r. w odprawie służbowej uczestniczyli wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz […]

Zachowaj żywą nadzieję

Zachowaj żywą nadzieję

11 listopada 2020 roku odbyło się światowe sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Kapelanów Więziennych (IPCA – International Prison Chaplains Association). Hasło spotkania stanowiły słowa „Zachowaj żywą nadzieję” (Keep Hope Alive). Sympozjum było prowadzone zdalnie i zgromadziło ponad 120 kapelanów więziennych różnych wyznań z całego świata – od Nepalu do Kostaryki przez Australię i Norwegię. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne […]

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

Najważniejsze zadania 2019 roku – modernizacja, programy inwestycyjne, program „Praca dla więźniów”, inwestycja w kadrę oraz rozwój SDE – nadal pozostają aktualne. Rok 2020 ma być kolejnym w celu rozwoju i unowocześniania Służby Więziennej. W dniach 1-2 marca 2020 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, kierownictwa Centralnego Zarządu […]

W więzieniu też śpiewają kolędy

W więzieniu też śpiewają kolędy

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia w tarnogórskim areszcie to, podobnie jak i w pozostałych jednostkach penitencjarnych naszego kraju, czas wyjątkowy – zarówno dla samych funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i osób odbywających kary pozbawienia wolności, czy też tymczasowo aresztowanych.     Choć Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach otoczony jest murem i okalany drutem kolczastym, a w oknach są siatki i kraty to podobnie jak na wolności okres Świąt Bożego Narodzenia […]

Wigilia charytatywna

Wigilia charytatywna

W poniedziałkowe popołudnie (23.12) na dworcu PKS w Bielsku – Białej odbyło się spotkanie dla najuboższych powiatu bielskiego. Przy stołach zasiadło blisko 90 osób. Była czytana Ewangelia i jej rozważanie, życzenia i modlitwa, którą zmawiał ks. Piotr Janik – jeden ze współorganizatorów spotkania. Dzięki „dobrym aniołom” z Warszawy i Roztropic –  na stole dodatkowo znalazły […]