Biblia w więziennej celi

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego spotkali się we Wrocławiu w dniach 21-23 listopada, aby omówić bieżące działania duszpasterstwa, dokonać wstępnego podsumowania roku oraz zaplanować służbę w roku 2018. Jednym z najważniejszych punktów konferencji było ekumeniczne spotkanie z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu w ramach projektu „Biblia w każdej więziennej celi”. Inicjatywa należy do priorytetowych działań wpisanych w misję Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Dzięki wsparciu Towarzystwa, a także osobiście dyrektor Małgorzaty Platajs, kapelani otrzymali egzemplarze Pisma Świętego do bezpłatnej dystrybucji w zakładach karnych.

We Wrocławiu blisko trzydziestu osadzonych mogło zobaczyć prezentację na temat historii, dokonywanych tłumaczeń, dystrybucji oraz oddziaływania najczęściej kupowanej na świecie Księgi. Uczestnicy interesowali się rożnymi wydaniami Pisma Świętego, używanym językiem w wydaniach współczesnych, a także możliwością studiowania biblijnych tekstów. Spotkanie prowadzili: ks. Piotr Janik – naczelny kapelan EDWi, ks. Ryszard Pieron – kapelan diecezji katowickiej oraz ks. Marcin Orawski – kapelan diecezji wrocławskiej. Inicjatorem wydarzenia był ks. Orawski, na co dzień służący w ZK nr 1 we Wrocławiu. Zaprosił on do udziału kapelana rzymskokatolickiego ks. Michała Lepicha, który odniósł się do inicjatywy z wielką otwartością i mocno się zaangażował, między innymi zapraszając uczestników prowadzonych przez niego mszy świętych, a gdy trzeba było donosząc do sali ławki i krzesła. Projekt spotkał się również z ciepłym przyjęciem przez kierownictwo jednostki penitencjarnej, zarówno dyrektora pułkownika Andrzeja Stanejko, jak i bezpośrednio współpracujących przy organizacji spotkania majora Edwarda Muzeję oraz kapitana Jadwigę Bogucką.

Na zakończenie ekumenicznego wydarzenia ewangeliccy kapelani przekazali na ręce dyrektora Muzeji kilka egzemplarzy Biblii do więziennej biblioteki. Ponadto każdy uczestnik otrzymał ekumeniczne wydanie Pisma Świętego Starego Testamentu wraz z Księgami Deuterokanonicznymi, a także kalendarz na rok 2018 ­ prezenty od Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Kapelani serdecznie dziękują za wsparcie i współpracę Towarzystwu Biblijnemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym zorganizowanie spotkania. Jesteśmy wdzięczni, że mogło się odbyć w duchu chrześcijańskiej otwartości, ekumenicznej jedności i życzliwości.

mo., fot. Dagmara Kielan

Leave a Reply