Biblie dla EDWi

Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazało Ewangelickiemu Duszpasterstwu Więziennemu  ponad 150 egzemplarzy Biblii w ramach projektu „Biblia w więziennej celi”. Część przekazanych  egzemplarzy Pisma Świętego ks. Piotr Janik przekazał do biblioteki Zakładu Karnego w Cieszynie. Zainteresowanie Biblią wśród aresztowanych i skazanych jest wielkie. Trwa nadal projekt Towarzystwa Biblijnego w kooperacji z kapelanami Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Część z otrzymanym Biblii kapelani przekażą bezpośrednio osobom zainteresowanym.

Serdecznie dziękujemy Towarzystwu Biblijnemu za wsparcie i serdeczną współpracę na rzecz osób „złamanego życia”.

Leave a Reply