Ekumeniczna konferencja kapelanów więziennych

W dniach 11-13 maja w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się konferencja kapelanów prawosławnych i ewangelickich Służby Więziennej.

Podczas konferencji ekumenicznej duszpasterstw więziennych  księża wysłuchali wystąpień z zakresu penitencjarystyki i psychologii. Zastanawiano się nad psychiką człowieka będącego w izolacji więziennej, poruszono temat wypadków nadzwyczajnych w ZK i AŚ, które już miały miejsce i w przyszłości mogą wydarzyć się w zakładach odosobnienia. Kapelanów uwrażliwiono na zagrożenia wynikające z bezpośredniego, często indywidualnego kontaktu kapelana z osadzonym, Uczestnicy konferencji wzięli udział, także w pokazie działań praktycznych- obronnych, jakie mogą wydarzyć się i być przydatnymi w warunkach izolacji i aktu desperacji osadzonego, a także w zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Wiele uwagi poświęcono kwestiom dotyczącym bezpieczeństwa, także w związku z obecną sytuacją międzynarodową.

Ważnym punktem konferencji było spotkanie kapelanów z gen. Andrzejem Leńczukiem, zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i gen. Pawłem Nasiłowskim, Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego, Dyrektorem Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz z Jego Eminencją metropolitą Sawą. Prawosławny  Hierarcha docenił możliwość spotkania z kapelanami z różnych regionów Polski, mówił, jak cenne jest pozyskiwanie wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do godnego pełnienia posługi duszpasterskiej oraz pomocy osadzonym.

Organizatorem i gospodarzem konferencji  byli  ks. prot. dr Andrzej Lewczak, Naczelny Kapelan Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, oraz ks. Piotr Janik, Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W konferencji wzięli udział ewangeliccy kapelani ks. Łukasz Stachelek i ks. Ryszard Pieron.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.