Sztandar dla Służby Więziennej

Dnia 8 lutego Służba Więzienna obchodziła swoje święto. W centralnych obchodach uczestniczył ks. Piotr Janik. W trakcie uroczystości minister sprawiedliwości przekazał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Włodarskiemu sztandar, który poświęcony został przez biskupa polowego Kościoła rzymskokatolickiego i naczelnych kapelanów więziennych. Ks. Piotr Janik zmówił modlitwę: „Wieczny Boże, któremu oddajemy cześć i chwałę, wpatrzeni w sztandar Służby Więziennej, dziękujemy Tobie, że odtąd będzie szczególnym znakiem i symbolem naszej służby wśród i z ludźmi złamanego życia.

Daj nam Panie, o to Cię prosimy, zawsze i wszędzie pamiętać komu służymy i jakich obowiązków podjęliśmy się w naszej służbie. Dobry Boże, racz pobłogosławić w tej chwili przekazanie sztandaru i odtąd należyte oddawanie mu honorów. Jednocześnie prosimy, daj nam nigdy nie zapomnieć, że Ty Panie, jak powiadasz w swoim Słowie, jesteś jedynym, prawdziwym sztandarem każdego człowieka.” (Ex 17,15)

Leave a Reply