W więzieniu też śpiewają kolędy

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia w tarnogórskim areszcie to, podobnie jak i w pozostałych jednostkach penitencjarnych naszego kraju, czas wyjątkowy – zarówno dla samych funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i osób odbywających kary pozbawienia wolności, czy też tymczasowo aresztowanych.

    Choć Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach otoczony jest murem i okalany drutem kolczastym, a w oknach są siatki i kraty to podobnie jak na wolności okres Świąt Bożego Narodzenia wiąże się z zakupami [osadzeni korzystają bowiem z możliwości dokonania zakupów artykułów dopuszczonych do sprzedaży w więziennej kantynie], czy też zwiększoną liczbą odwiedzin bliskich [z tym wyjątkiem, że to oni odwiedzają osadzonych].
    W tarnogórskiej jednostce to także czas, kiedy osadzeni mogą „na chwilę przystanąć” i wziąć udział w organizowanym tradycyjnie od wielu lat programie duszpastersko – terapeutyczny pn.: „Duchowość”.

Przyjaźń, która od wielu lat przynosi świąteczne kolędowanie

    Administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach od piętnastu już lat współpracuje z ks. Ryszardem Pieronem, pastorem Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w Diecezji Katowickiej. Współpraca ta z biegiem lat zamieniła się w przyjaźń, nie tylko zawodową.
    Od 2013r. przyjaźń ta rokrocznie przynosi owoce w postaci realizacji programu duszpastersko – terapeutycznego pn.: „Duchowość”.
    Tegoroczna odsłona programu, podobnie jak i jego wcześniejsze edycje, została tak zaplanowana, by jego finał miał miejsce w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie kończące szóstą już edycję „Duchowości” stało się więc okazją do wspomnianego już „przystanięcia” w tym świątecznym zgiełku, śpiewania kolęd, czy też złożenia sobie świątecznych życzeń.
    Wśród składających życzenia byli nie tylko prowadzący program pastor Ryszard Pieron, ale też wychowawcy Działu Penitencjarnego [na czele z jego kierownikiem] oraz przedstawiciele administracji Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.  

Pomysł na świąteczny program

    Pomysł na ten świąteczny [choć nie tylko] program powstał w 2011r. na Konferencji Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego i był wynikiem doświadczeń wyniesionych przez kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego [EDWI] oraz terapeutów realizujących swoje codzienne obowiązki zawodowe w jednostkach penitencjarnych naszego kraju.
    Wskazali oni wspólnie, że prowadzony dotychczas proces resocjalizacji osadzonych winien zostać uzupełniony w działaniach terapeutycznych o elementy uniwersalnej duchowości.
    Zagadnienia duchowości człowieka są bowiem współcześnie integralną częścią zarówno pracy ze skazanymi, jak i procesu szkolenia terapeutów więziennictwa.

„Duchowość” – o co w tym chodzi?

    Program duszpastersko – terapeutyczny „Duchowość” został przygotowany przez kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego [EDWI] we współpracy ze specjalistami z zakresu duszpasterstwa, psychologii oraz filozofii religii.
    Program ten stanowi cykl dziesięciu opracowanych spotkań.
    Celem projektu jest wzbudzenie refleksji nad duchowością oraz odkrywanie doświadczeń kształtującymi obraz życia i świata w procesie podejmowania decyzji. Cel ten idealnie wpisuje się w brzmienie art. 67§1 kkw. – tj.: cele wykonania kary pozbawienia wolności.


zdjęcie:
mjr Marek SIWY.

tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.