Wyjazd studyjny do Wrocławia

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w dniach 1-3 grudnia 2016 r. spotkali się w parafii we Wrocławiu, by dokonać podsumowań tegorocznych działań oraz zapoznać się z realiami służby duszpasterskiej na Dolnym Śląsku.

W części konferencyjnej naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik omówił bieżącą sytuację duszpasterstwa ewangelickiego oraz relacje ekumeniczne z kapelanami innych wyznań. Przyjął także relacje diecezjalnych duszpasterzy o służbie w lokalnych jednostkach.

Kapelani odwiedzili także Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, gdzie spotkali się z dyrektorem płk. Tomaszem Raczykiem. Głównym tematem rozmowy była specyfika służby ewangelickich duchownych, którzy obejmują posługą wiele zakładów karnych na rozległym terenie diecezji, których granice dodatkowo rzadko pokrywają się z granicami okręgów więziennych.

Po spotkaniu w okręgu kapelani udali się do Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, – największej jednostki penitencjarnej Dolnym Śląsku i jednej z trzech największych w Polsce. Goście spotkali się z dyrekcją zakładu: ppłk. Beatą Grabińską oraz  mjr. Edwardem Muzeją. Po zapoznaniu się z głównymi kierunkami działań jednostki, dyrektorzy oprowadzili kapelanów po terenie zakładu, pokazując m.in. ekumeniczną kaplicę, oddziały dla osadzonych mężczyzn, kobiet oraz szkołę. Na zakończenie goście w podziękowaniu przekazali upominki związane z jubileuszem 500. Lat Reformacji i złożyli życzenia świąteczne.

W spotkaniu, oprócz naczelnego kapelana EDWi ks. Piotra Janika wzięli udział: ks. Piotr Mendroch  – kapelan diecezji mazurskiej, ks. Ryszard Pieron – kapelan diecezji katowickiej oraz ks. Marcin Orawski – kapelan diecezji wrocławskiej.

zk-nr-1

fot. http://www.sw.gov.pl/

Leave a Reply