Zachowaj żywą nadzieję

11 listopada 2020 roku odbyło się światowe sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Kapelanów Więziennych (IPCA International Prison Chaplains Association). Hasło spotkania stanowiły słowa „Zachowaj żywą nadzieję” (Keep Hope Alive). Sympozjum było prowadzone zdalnie i zgromadziło ponad 120 kapelanów więziennych różnych wyznań z całego świata – od Nepalu do Kostaryki przez Australię i Norwegię. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP reprezentował ks. Marcin Orawski, kapelan diecezji wrocławskiej.

Keep Hope Alive była okazją do podzielenia się swoimi historiami dotyczącymi wpływu pandemii Covid-19 służbę w więzieniach. W obliczu obecnych trudności uczestnicy byli zachęcani do uświadomienia sobie, że nie są sami. Jak podsumował jeden ze szkockich kapelanów: „Wspaniale było przypomnieć sobie, że służba kapelana więziennego na całym świecie jest zasadniczo taka sama. Jesteśmy jedną wielką rodziną!”

Oprócz podstawowej społeczności kapelanów chrześcijańskich IPCA z różnych wyznań, sympozjum powitało również kapelanów innych religii, w tym muzułmańskich, żydowskich i buddyjskich.

W trakcie sympozjum przyjęto także projekt nowej deklaracji IPCA „W sprawie praw więźniów do opieki duchowej” w obliczu kryzysu zdrowotnego. Tekst deklaracji, choć już opublikowany, będzie jeszcze omawiany w regionach, zanim stanie się oficjalnym dokumentem, przyjętym na spotkaniu światowym. (mo).

Tekst deklaracji IPCALeave a Reply