20 lat służby więziennej ks. Piotra Janika

W niedzielę Oculi, 7 marca 2010 r. w kościele Pojednania w Wieszczętach, odbyło się pasyjne nabożeństwo połączone z dziękczynieniem za 20 lat służby Ewangelickiego Kapelana Więziennego ks. Piotra Janika. Dokładnie dwadzieścia lat temu, po przerwie związanej z wybuchem II wojny światowej i następnie okresem państwa socjalistycznego, kiedy żadne duszpasterstwa nie funkcjonowały w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych, 1 marca 1990 r. reaktywowano Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne.

Inicjatorem reaktywowania duszpasterstwa był ks. Piotr Janik, obecnie Naczelny Kapelan Więzienny. W nabożeństwie wzięli udział goście z Centralnego Zarządu Służby Więziennej: Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Kajetan Dubiel, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego płk Włodzimierz Paszkowski, Kierownik zespołu komunikacji społecznej i wewnętrznej kpt. Agnieszka Szostak.

Ks. Piotr Janik za zaangażowanie w służbę, koordynowanie działań kapelanów i ciche, bez rozgłosu pokorne regularne przychodzenie do osadzonych i zatrzymanych ze Słowem Bożym i ze słowem wsparcia i nadziei, został uhonorowany Srebrnym Medalem pamiątkowym przekazanym przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. List gratulacyjny odczytany podczas nabożeństwa jubileuszowego przekazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.

Kazanie w trakcie nabożeństwa wygłosił bp Paweł Anweiler, który także skierował życzenia Bożego prowadzenia i błogosławieństwa w służbie Naczelnego Ewangelickiego Kapelana Więziennego. Słowo wsparcia i jednocześnie radości ze służby syna wypowiedział ks. radca Ryszard Janik – ojciec ks. Piotra Janika. Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Kajetan Dubiel wręczył Jubilatowi okolicznościową plakietę z insygniami Słuzby Więziennej oraz złożył mu serdeczne życzenia i gratulacje. Życzenia i gratulacje przekazali też obecni na uroczystości kapelani więzienni księża Piotr Mendroch i Ryszard Pieron.

Uroczystość uświetnił chór parafialny, śpiewając piękne pieśni, które jednocześnie były życzeniami skierowanymi szczególnie do Księdza Piotra, by dobry Bóg prowadził go w jego dalszej służbie. W jubileuszowej uroczystości nie zabrakło gratulacji i życzeń Rady Parafialnej, reprezentującej parafię Wieszczęta – Kowale, chórzystów i wiernych.

W Ewangelickim Duszpasterstwie Więziennym działa jeszcze ks. Marcin Orawski z Wrocławia, który nie mógł uczestniczyć w uroczystościach.

Leave a Reply