Warto zdeptywać buty dla drugiego człowieka

Dnia 21 grudnia 2010 w Ośrodku Readaptacji prowadzonym przez Śląską Fundację ETOH odbyło się spotkanie świąteczne dla jej beneficjentów. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu wziął udział ks. Piotr Janik, jako kapelan i członek Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ksiądz Janik skierował do siedzących przy „wigilijnym” stole myśl, że warto zdeptywać buty swojego życia dla drugiego człowieka, a w swoim życiu starać się zrobić choć jeden krok do przodu, by pójść za betlejemskim Światłem. Te myśli pokrywają się z misją Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego, która wynika jedynie z nauki narodzonego w Betlejem Jezusa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MOPS w Bielsku-Białej, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Aresztu Śledczego, wolontariusze i pracownicy Ośrodka i fundacji – a przede wszystkim te osoby, dla których to spotkanie było zorganizowane. Kolędowanie i uśmiech towarzyszyły dzieciom, które siedziały u boku i na kolanach swych tatów. Refleksja i wdzięczność za spotkanie widoczna była w oczach siedzących u wspólnego stołu.

„Odnajdzie miłość ten co wciąż jej szuka

Do Twej stajenki pokornie zapuka

Choć ścieżki do niej nie zawsze utarte

A buty nieraz od błądzenia zdarte.”

(Golec uOrkiestra – Przysiadło słonko)

Leave a Reply