Dzień Praw Człowieka

Dnia 10 grudnia 2010, w 68 rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Dzień Praw Człowieka organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Informacji Rady Europy. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, polskiego więziennictwa i szeregu organizacji pozarządowych, którym bliska jest myśl praw człowieka. W spotkaniu uczestniczył również reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne ks. Piotr Janik.

Pierwsza część obchodów związana była z przekazaniem nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Nagroda jest wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich osobom występującym w obronie podstawowych wartości i prawd. Nagrodę otrzymała Dyrektor Zakładu Karnego dla kobiet w Lublińcu Lidia Olejnik. W swoim wystąpieniu nagrodzona przedstawiła nowatorskie dla wielu uczestników metody i działania podejmowane w resocjalizacji więźniów.

W drugiej części odchodów Dnia Praw Człowieka odbyło się seminarium dotyczące współczesnych i praktycznych kierunków resocjalizacji.

[nggallery id=4]

Zdjęcia: Justyna Bednarek – rzecznik prasowy OISW Katowice

Leave a Reply