Jubileusz 25-lecia powstania NSZZFiPW na Śląsku 

Jak być? Jak służyć? Gdzie jest granica między sprawiedliwością a legalizmem? Pytania, które stawiał w homilii abp Wiktor Skworc mocno wybrzmiały w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie wczoraj odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz w podziękowaniu za 25 lat działalności NSZZFiPW. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował ks. Ryszard Pieron.
Mszą św. rozpoczęły się uroczyste obchody 25.rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zorganizowane przez Zarząd Okręgowy ZZFiPW w Katowicach.  Następnie funkcjonariusze i zaproszeni goście udali się do Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie odbyła się akademia połączona z wręczeniem odznaczeń osobom zasłużonym dla Związku.

Podczas okolicznościowych przemówień, które rozpoczął przewodniczący Zarządu Okręgowego mł.chor. Andrzej Kołodziejski, wielokrotnie przywoływano historię powstania Związku, nieodzownie związaną z naszym regionem. To tu, na obszarze działania Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Katowicach odbyły się pierwsze spotkania funkcjonariuszy skutkujące powołaniem Ogólnopolskiej Grupy Inicjatywnej,  tu odbył się pierwszy Zjazd Założycielski. W Katowicach była także pierwsza siedziba związku.  Przywołując ten czas Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach płk Mirosław Gawron wskazał, że to właśnie na Śląsku krystalizowały się wówczas główne kierunki działań ruchu związkowego. Dyrektor Okręgowy podkreślał także dzisiejszą rolę związku zawodowego oraz fundamentalne znaczenie, jakie powinien pełnić dialog nie tylko w samej strukturze związku, pomiędzy jego członkami, ale także pomiędzy funkcjonariuszami, pracownikami więziennictwa a kierownictwem Służby Więziennej. „Ten dialog – mówił – poczytuję jako wielkie, dwustronne zobowiązanie”.

Składając członkom związku gratulacje z okazji jubileuszu dyrektor życzył sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i związkowej, poczucia dumy z przynależności do naszej formacji, dumy z munduru, który otacza szacunek i z wartości, które etos służby budują.

Obecnie Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Katowicach skupia organizacje terenowe ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego. Liczy ok.780 czynnych funkcjonariusz i pracowników SW oraz około 350 emerytów.  Poza działalnością statutową  ZO NSZZFiPW w Katowicach prowadzi ośrodek wypoczynkowy „Zimowit” w Wiśle, który dzierżawi od OISW w Katowicach.

tekst i zdj.: mjr Justyna Bednarek

Leave a Reply