Open Doors w Kluczborku

Spotkanie z przedstawicielami Open Doors Polska zorganizował 30 listopada w kluczborskim Zakładzie Karnym kapelan Służby Więziennej ks. Ryszard Pieron. Tematyka była związana z prześladowaniami chrześcijan, podstawowymi prawami człowieka i warunkami i możliwościami edukacji dzieci w  krajach mniejszości chrześcijańskiej. Podobne spotkania miały miejsce także odbyły się także w lasowickim gimnazjum i miejscowej parafii ewangelickiej.

Open Doors to chrześcijańska organizacja międzywyznaniowa. – Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że jest przynajmniej jeden wierzący, który stoi za nim, modląc się i wspierając go w jego trudnych doświadczeniach. Od ponad pięćdziesięciu lat to właśnie jest naszą misją i naszym powołaniem.– podkreślają jej przedstawiciele.

Poprzez nasze projekty wspierają i zachęcają cierpiących chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze chrześcijańskiej, wzmacniali swoje społeczności i głosili Ewangelię nawet we wrogim im otoczeniu. Pomagają wszystkim chrześcijańskim Kościołom bez względu na wyznanie.

Główne punkty działań, to między innymi:
– zaopatrywanie wierzących w Biblie, literaturę chrześcijańską i inne potrzebne materiały szkoleniowe;
– kształcenie chrześcijańskich liderów i innych współpracowników podziemnego Kościoła;
– pomaganie więzionym z powodu.

Więcej informacji na www.opendoors.pl

Leave a Reply