Konferencja kapelanów EDWi

Wieczorem w niedzielę 17 listopada w Mrągowie rozpoczęła się trzydniowa konferencja kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat roli i znaczenia ich służby, wymieniali się doświadczeniami oraz dyskutowali o możliwych metodach i formach duszpasterskiego towarzyszenia osadzonym. Ważnym elementem konferencji było spoglądanie wstecz, aby w oparciu o te doświadczenia, kształtować przyszłość.

Konferencja miała bardzo refleksyjny charakter, ponieważ od stycznia na emeryturę przejdzie jeden z prekursorów ewangelickiego duszpasterstwa więziennego  ks. Piotr Mondroch. Przy tej okazji jako uczestnicy konferencji chcieliśmy ks. Piotrowi serdecznie podziękować za jego służbę wśród osadzonych, za odwagę i zaangażowanie dla tych, o których wielu wolałoby zapomnieć.

Leave a Reply