Spotkanie wigilijne w CZSW

Podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się 18 grudnia br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom rodzinnych i spokojnych świąt oraz podziękował za dotychczasową pracę: „Dziękuję za to, że związaliście swoje życie ze Służbą Więzienną, że jesteście gotowi pomagać obywatelom, stać na straży bezpieczeństwa. Narażacie swoje życie i swoje zdrowie codziennie w pełnieniu misji niezwykle ważnej, niezwykle trudnej, i za to Państwu i Waszym bliskim chciałem w tym dniu podziękować” – powiedział. Życzenia w imieniu kapelanów trzech wyznań – ewangelickiego, rzymskokatolickiego oraz prawoławnego – złożył także naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wieziennego ks. Piotr Janik.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępcy Dyrektora Generalnego, Naczelni Kapelani Więziennictwa, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr SW, dyrektorzy biur CZSW oraz funkcjonariusze i pracownicy centralnego zarządu, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, Przewodniczący Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztof Kutela, Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Janusz Kwiecień, Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów SW przy CZSW Ewa Kordalewska oraz zaproszeni goście.

Wiceminister Wójcik podczas swojego wystąpienia podsumował rok 2019. Podkreślił znaczenie programu modernizacji w reformie Służby Więziennej. Omówił pierwszy rok funkcjonowania nowego wariantu SDE, który okazał się sukcesem. Dzięki zaangażowaniu setek funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ta wielka zmiana organizacyjno-informatyczna przebiegła sprawnie, skutecznie i terminowo. Podziękował za dobrą realizację programu „Praca dla więźniów”. Zaznaczył, że w przyszłości nastąpi wiele zmian prawnych wzmacniających funkcjonariuszy w ich pracy. Podziękował za dodatkową działalność funkcjonariuszy: – „Możemy się szczycić tym, że mamy mistrzów świata w naszych szeregach oraz ludzi, którzy realizują się w pomaganiu innym. Jestem bardzo dumny, że mogę bezpośrednio nadzorować tę formację.”

Gen. Jacek Kitliński w swoim wystąpieniu złożył na ręce dyrektorów podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników: – „Dziękuję Wam za zaangażowanie i odpowiedzialność w realizowaniu zadań, od których zależy to, czy w naszym kraju żyje się bezpiecznie i spokojnie. Możecie być dumni z tego, że stanowicie integralną i coraz lepiej postrzeganą część systemu bezpieczeństwa państwa”. Życzył wszystkim rodzinnej atmosfery oraz odpoczynku od trudów codziennej służby w okresie świątecznym. Funkcjonariuszom, którzy będą pełnili w tym okresie służbę życzył, aby była ona spokojna i bezpieczna.

Czesław Tuła podziękował Ministerstwu oraz Służbie Więziennej za współpracę oraz konstruktywny dialog, podkreślił jak ważna jest dobra atmosfera w pracy, życzliwe wzajemne kontakty, współpraca i pomaganie i tego przede wszystkim życzył wszystkim z okazji świąt.

Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania kolęd wykonanych przez Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej.

BDG SW

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.