„Obrzędowość” – kolejna edycja programu resocjalizacyjnego

W miniony czwartek – tj. 12.03.2015r., w murach tarnogórskiego aresztu miała miejsce druga edycja programu resocjalizacyjnego sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub narkotyków, opracowanego przez psychologów jednostki z „Miasta Gwarków” – kpt. Marka Siwego oraz ppor. Aleksandrę Surlas-Leśniewską.

Podobnie jak we wszystkich dotychczas podejmowanych działaniach resocjalizacyjnych, tak i w drugiej edycji „Obrzędowości”administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach wsparta została przez jej serdecznego przyjaciela – ks. Ryszarda Pierona, pastora Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego, kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego Diecezji Katowickiej.

W trakcie tej edycji projektu osadzeni, którzy w nim uczestniczyli mieli okazję zobaczyć etiudę teatralną „Duetu SU” pt.: „Drzwi” poruszającą jeden z aspektów biblijnego hasła 2015 roku (z Listu do Rzymian) „dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga”. Etiuda utrzymana w żartobliwym, komediowym tonie sprawia, że oglądający ją śmiejąc się z bohaterów, ich sposobu myślenia i zachowania śmieją się z samych siebie, a wtedy znacznie łatwiej o refleksję.
„Duet SU” to dwuosobowa grupa teatralna (tworzona przez Sabinę Szłapę i Urszulę Marek – absolwentki Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu), której celem (jak sama o sobie pisze) jest „docieranie do ludzi z ewangelią za pomocą teatralnych środków przekazu”. Duet korzysta z takich form, jak pantomima, teatr ruchu, etiuda teatralna, czy też monodram.

W rankingu różnorodnych problemów i zagrożeń społecznych zjawisko używania przez ludzi substancji psychoaktywnych postrzegane jest jako jedna z najpilniejszych spraw do rozwiązania. Prowadzone rozpoznanie tego zjawiska wciąż wskazuje na wzrost problemu i niewystarczającą wiedzę na temat środków uzależniających i procesu uzależnienia.

Uzależnienie jest zjawiskiem powodowanym przez wiele czynników. Jego przyczyn upatruje się w czynnikach społecznych, kulturowych i sferze psychologicznej. Zależność od substancji chemicznych jest niepokojącym objawem trudności emocjonalnych, nieprzystosowania społecznego – a substancje psychoaktywne zapewniają przeżywanie sztucznie wywołanych emocji, są sposobem na oderwanie się od rzeczywistości.

Konsekwencją długotrwałego stosowania alkoholu, a także innego rodzaju substancji chemicznych zmieniających nastrój – są nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które prowadzą do radykalnych zmian w zachowaniu, takich jak upośledzenie mechanizmów kontroli emocjonalnej, dążenia do natychmiastowego rozładowania impulsów, niemożności przewidywania konsekwencji własnych zachowań, zaburzeń psychicznych spowodowanych zażywaniem substancji. Dysfunkcje te obserwowalne są u osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych.

Skuteczna profilaktyka musi mieć charakter systemowy, gdzie społeczne oddziaływania rozpoczynają się w rodzinie, a kończą zaś na wyspecjalizowanych instytucjach leczniczych, pomocowych i terapeutycznych. Skutecznym sposobem w profilaktyce uzależnień jest stosowanie form terapii grupowej i samopomocowej, gdyż dostarczają one jednostce społecznego wsparcia dla jej wysiłków poradzenia sobie z problemem. I ta właśnie forma wybrana została przez psychologów tarnogórskiej jednostki.

Głównym celem programu resocjalizacyjnego „Obrzędowość” stało się przedstawienie osadzonym alternatywnych, konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyeliminowanie czynników ryzyka.

Inicjatywa podjęta przez administrację, w szczególności zaś psychologów tarnogórskiego aresztu wydaje się być niezwykle cenną – stanowiąc zasadniczą alternatywę dla dotychczasowego kryminogennego sposobu funkcjonowania osób skazanych.

W jednostce z „Miasta Gwarków” po raz kolejny dało się zauważyć duże zainteresowanie osadzonych wspomnianym wyżej projektem. Wychodząc zatem naprzeciw ich oczekiwaniom, administracja jednostki już dziś planuje jego cykliczność.

zdjęcia:
kpt. Marek SIWY.

tekst:
por. Roman MALCHRZYK
Oficer Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

(wykorzystano materiały
udostępnione przez psychologów
Aresztu Śledczego w Tarnowskich
Górach – kpt. Marka SIWEGO oraz
ppor. Aleksandrę SURLAS – LEŚNIEWSKĄ).

 

Leave a Reply