Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej

7 listopada w Olsztynie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej. Organizatorami święta byli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował kapelan diecezji mazurskiej ks. Piotr Mendroch.

W obchodach wzięli udział także parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego, świata nauki, fundacji i stowarzyszeń, innych służb mundurowych oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Obecni byli również dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, komendanci ośrodków szkoleniowych, kadra kierownicza Centralnego Zarządu Służby Więziennej i jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie.

Na uroczystości w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przybyli funkcjonariusze z całej Polski. 82 z nich otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, 20 zostało uhonorowanych odznaczeniami resortowymi „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, sześcioro wyróżniono odznaką Semper Paratus, a 25 – odznaką 100-lecia Polskiego Więziennictwa. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu.

W słowach skierowanych do zgromadzonych gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślał, że obecna Służba Więzienna to formacja nowoczesna, a pełniący służbę funkcjonariusze w pełni zasługują na miano profesjonalistów. Wymienił zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach i wyzwania, jakie są jeszcze przed Służbą.

– Sto lat temu więziennictwo na ziemiach polskich nie było jednolite. Różniło się w zależności od zaboru, na terenie, którego powstało – mówił Dyrektor Generalny. I dodał: – Dziś nie ma znaczenia, czy jesteśmy na północy, południu, wschodzie czy zachodzie Polski. Wszyscy mamy ten sam cel: zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i poprawę tych, którzy zbłądzili. Poszanowanie porządku prawnego, przestrzeganie zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i równości wobec prawa – to dla nas wszystkich sprawy oczywiste.

Gratulując odznaczanym i awansowanym funkcjonariuszom, generał podkreślał: – Służba stawia na kadrę – dobrze wyszkoloną i wykształconą. Pamiętamy o tym, że ważnym elementem nowoczesnego więziennictwa jest kultywowanie etosu służby i budowanie jej społecznego wizerunku.

Uroczystości uświetnił koncert orkiestry wojskowej z Giżycka oraz występ Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej.

BDG SW

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.