Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach wzięli udział w Nabożeństwie nadania imienia Kościołowi Ewangelicko – Augsburskiemu w Zawadzkiem

Nadanie imienia nie tylko w życiu człowieka, ale też w życiu kościoła i zgromadzonej wokół niego społeczności jest czymś wyjątkowym i szczególnym. To przecież nadanie członkom społeczności lokalnej tożsamości. To w końcu identyfikacja (utożsamianie się) człowieka z elementami otaczającej go rzeczywistości społecznej.

    I właśnie w tak szczególnym dniu jakim jest nadanie imienia kościołowi, w minioną niedzielę – 20 października 2019r. wzięli udział tarnogórscy penitencjarzyści.
    Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – ppłk Zdzisław Figura, wraz z podległymi mu funkcjonariuszami z dumą przyjęli zaproszenie ks. Ryszarda Pierona (pastora Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w Diecezji Katowickiej), by uczestniczyć w uroczystym Nabożeństwie, które odbyło się w Zawadzkiem, w 125 rocznicę poświęcenia Kościoła podczas, którego Świątynia otrzymała imię Marcina i Katarzyny Luter.
    Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele administracji i szkolnictwa Gminy Zawadzkie, duchowieństwa, a także zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Historia kościoła

    Kościół Ewangelicko – Augsburski w Zawadzkiem jest kościołem filialny należący do parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lasowicach Wielkich. Świątynia została wzniesiona w 1894r. Jej uroczyste poświęcenie miało miejsce w dniu 20 września 1894r. Budowla figuruje w wykazie obiektów objętych ewidencją zabytków Gminy Zawadzkie.

Historia współpracy – historia przyjaźni

    Zaproszenie otrzymane przez tarnogórskich penitencjarzystów na opisane wyżej uroczystości nie jest przypadkiem.
    Zgodnie z art. 106 kodeksu karnego wykonawczego – „skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym”, a także „ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii (…)” oraz „do spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, do którego należy”.
    I dlatego też w myśl przepisów prawa, a także w ramach działalności resocjalizacyjnej administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach może się poszczycić wieloletnią już (bo trwającą od czerwca 2004r.) przyjaźnią z ks. Ryszardem Pieronem.
    Przyjaźń ta zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, realizowanymi w murach tarnogórskiej jednostki penitencjarnej – w ramach prowadzonej działalności resocjalizacyjnej.
    To bowiem we współpracy z tarnogórskimi penitencjarzystami, ks. Ryszardem Pieronem prowadzi w naszym areszcie pod hasłem „każdy ma drugą szansę” Dyskusyjny Klub Filmu Chrześcijańskiego, będący jednocześnie cyklem „filmowych” katechez. Pomysł ten zrodził się nie tylko z potrzeby wprowadzenia nowych form katechizacji, ale i ukazania osobom pozbawionym wolności, że istnieją wartości wyższe i, że każdy z nich ma drugą szansę. Ideą Dyskusyjnego Klubu Filmu Chrześcijańskiego jest także głoszenie zasady tolerancji „tych innych” i pojednanie treści religii ewangelickiej, rzymskokatolickiej, prawosławnej, czy żydowskiej.
    Kolejnym owocem współpracy ks. Ryszarda Pierona i administracji aresztu z „Miasta Gwarków” stał się program duszpastersko – terapeutycznym „Duchowość”. Pomysł powstania programu zrodził się w wyniku współpracy kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego (EDWI) z terapeutami w jednostkach penitencjarnych. W procesie resocjalizacji, wskazują oni na potrzebę uzupełnienia działań terapeutycznych elementami uniwersalnej duchowości.
    I wreszcie od grudnia 2014r. ks. Ryszard Pieron wspólnie z psychologami tarnogórskiego aresztu prowadzi „Obrzędowość” – program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub narkotyków.

Zawsze chętni, zawsze pełno

    Skuteczna profilaktyka i efektywne działania resocjalizacyjne muszą mieć charakter systemowy, gdzie społeczne oddziaływania rozpoczynają się w rodzinie, a kończą zaś na wyspecjalizowanych instytucjach leczniczych, pomocowych i terapeutycznych. Skutecznym sposobem w readaptacji społecznej i profilaktyce uzależnień jest stosowanie form terapii grupowej i samopomocowej, gdyż dostarczają one jednostce społecznego wsparcia dla jej wysiłków poradzenia sobie z problemem. I ta właśnie forma wybrana została przez ks. Ryszarda Pierona i funkcjonariuszy tarnogórskiej jednostki – współpracujących by osiągnąć cel „wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”.
    Projekty i inicjatywy będące wynikiem współpracy tarnogórskich penitencjarzystów z ks. Ryszardem Pieronem cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osadzonych – stając się niezwykle cenną, zasadniczą alternatywą dla dotychczasowego kryminogennego sposobu funkcjonowania osób skazanych.


zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK.
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Leave a Reply