Pierwsze takie ślubowanie

Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ksiądz Piotr Janik wziął udział w uroczystym ślubowaniu  84 nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej. ceremonia miała miejsce w Muzeum Katyńskim na terenie warszawskiej Cytadeli 11 września 2018 r.
 

Świadkami uroczystości byli przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia Służby Więziennej, kapelani, reprezentanci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, a także stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku penitencjarnym. Przemawiając do zebranych Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podkreślił, że to niezwykłe ślubowanie jest jednym z wydarzeń związanym ze stuleciem więziennictwa w niepodległej Polsce.

Ocalić od zapomnienia

– Współczesna Służba Więzienna jest sukcesorką tradycji przedwojennej Straży Więziennej – mówił gen. Kitliński. – Dlatego z należnym poprzednim pokoleniom szacunkiem przechowuje i czci pamięć o minionych latach i swoich pomordowanych poprzednikach. Pragniemy ocalić od zapomnienia ludzi, którzy mimo przeciwności losu i wbrew trudnościom wynikającym z czasów, w których żyli, swoją postawą dawali świadectwo godnego pełnienia misji wobec Ojczyzny. To również oddanie hołdu wszystkim tym, którym poświęcone jest to miejsce – Muzeum Katyńskie. Muzeum upamiętniające zbrodnię katyńską, popełnioną na dwudziestu dwóch tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939-1940 w sowieckich obozach i więzieniach, wśród których byli także funkcjonariusze przedwojennej Straży Więziennej. Pamiętając o ich oddanej służbie, nowo przyjęci funkcjonariusze Służby Więziennej, dają świadectwo szacunku dla dziejów i tradycji całej formacji.

Dom zawsze otwarty

Po raz pierwszy więziennicy ślubowali w miejscu, w którym zgromadzono tysiące przedmiotów wydobytych z dołów śmierci Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miejsc kaźni przedwojennych funkcjonariuszy polskich służb, a także dokumenty i pamiątki po nich.

– To miejsce szczególne – mówił Sławomir Frątczak, kierownik Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego. – Nie mamy tu eksponatów, ale relikwie najlepszych synów polskiego narodu. Tu jest dom pamięci o nich. Ten dom dla was, więzienników, jest zawsze otwarty.

Więziennicy złożyli wieniec w lapidarium upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej, a naczelni kapelani więziennictwa pobłogosławili składających ślubowanie na trudną i odpowiedzialną służbę, która jest przed nimi. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Wystąpił także chór więzienników z Zamościa. Uroczystość zakończyła defilada pocztów  sztandarowych, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz okręgów macierzystych nowo przyjętych funkcjonariuszy: lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.

***

Kierownik Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak i dr Bartosz Kułan zostali uhonorowani „Odznaką pamiątkową Katyń”. Akty nadania wręczył im podczas uroczystości ślubowania Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Jedną z ofiar zbrodni katyńskiej był Zygmunt Bugajski – przedwojenny prawnik i praktyk więziennictwa, jeden z twórców systemu penitencjarnego niepodległej Polski. Po uroczystości ślubowania, kiedy nowi funkcjonariusze zwiedzali Muzeum Katyńskie, pozostali goście uroczystości spotkali się z dr. Bartoszem Kułanem, autorem książki pt. Nieznana ofiara Katynia. Zygmunt Bugajski (1887-1940) prawnik i penitencjarysta.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Leave a Reply