Konferencja kapelanów w Popowie

W dniach od 17 do 19 września 2018 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie odbyła się konferencja Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego, w której udział wzięli kapelani duszpasterstwa oraz księża nie będący jeszcze kapelanami w osobach: Dawid Mendrok, Łukasz Stachelek i Paweł Szwedo. Konferencja miała w swoich częściach charakter ekumeniczny, gdyż odbywała się z kapelanami Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP. Konferencja służyła nabyciu i pogłębieniu wiedzy o służbie więziennej, duszpasterstwie oraz z aspektów psychologii i prawa.

W bloku wykładowym miały miejsce referaty, ks. dr. Adama Magruka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pt. „Misterium metanoi – droga wewnętrznej przemiany”, kapitana Sebastiana Lizińczyka, specjalisty Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, pt.: „Profilaktyka samobójstw i autoagresji”, kapitana Mirosława Radlińskiego, specjalisty Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, pt. „Profilaktyka radykalizacji postaw a kształtowanie właściwych relacji” oraz wykład dr. Jerzego Gruszczyńskiego z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, pt. „Patologie społeczne – aspekty prawne”.

W dalszej części szkolenia odbyło się spotkanie z pułkownikiem Andrzejem Leńczukiem, dyrektorem Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Podczas spotkania płk Andrzej Leńczuk wymienił się spostrzeżeniami i doświadczeniami Centralnego Zarządu Służby Więziennej ze współpracy z kapelanami.

Organizatorem konferencji był Centralny Zarząd Służby Więziennej i ks. Piotr Janik – naczelny kapelan EDWi.

Leave a Reply