Pośmiertnie odznaczeni

8 czerwca w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyła się uroczystość pośmiertnego uhonorowania, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, osób szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa. Uroczystość poprzedzona została otwarciem okolicznościowej wystawy „Polskie więziennictwo 1919-1945″.

Po wystawie, przedstawiającej początki więziennictwa polskiego, rozwój więziennictwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, sylwetki represjonowanych za działalność konspiracyjną funkcjonariuszy Straży Więziennej oraz ofiary represji i zbrodni sowieckich, uczestników spotkania oprowadzili Prezes Fundacji „HISTORIA ZZA KRAT – Ocalić od zapomnienia” Włodzimierz Orlikowski i emerytowany funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu dr Krystian Bedyński.

Delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej w składzie złożyła wieniec przed Epitafium Katyńskim. Pośmiertne odznaczenia członkom rodzin, dyrektorom i kapelanom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pracowały, pełniły służbę lub posługę uhonorowane osoby, wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

W uroczystości wzięli udział ponadto Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej Sławomir Frątczak, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniew Wawer, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński,  Kierownik Muzeum Katyńskiego dr Ewa Kowalska, Kierownik Muzeum Więzienia „Pawiak”, Joanna Gierczyńska, skarbnik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Maciej Jarosiński, reprezentująca Szefa Urzędu do spaw Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdalena Merta, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa por. Krzysztof Kutela, Prezes Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Janusz Kwiecień,  przedstawiciele Służby Więziennej, kapelani więziennictwa oraz przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan ksiądz Piotr Janik.

Polacy, ofiary stalinizmu, które ginęły w Katyniu, Miednoje i innych miejscach były starannie wybierane. Były to elity państwa polskiego. Nie ma w tym przypadku, że wśród nich znaleźli się przedstawiciele polskiej Straży Więziennej – mówił wiceminister sprawiedliwości – Były to osoby, które charakteryzowały się ponadczasowymi, uniwersalnymi wartościami jak odwaga, przywiązanie do ojczyzny, patriotyzm. Dziękuję, za tą wspaniałą służbę, którą pełniły dla Polski osoby odznaczone. Dziękuję rodzinom. Możecie być dumni. Wasi bliscy wiernie służyli ojczyźnie i są przykładem dla współczesnych pracowników Służby Więziennej. Wiceminister zapewnił też – Zawsze będziemy dbali o to, żeby o nich pamiętać i przypominać o ich służbie, w której wykazali się odwagą, patriotyzmem, tym co najważniejsze dla państwa polskiego.

Służba Więzienna czci pamięć swoich pomordowanych poprzedników. Upamiętniamy ich ofiarę m.in. poprzez odsłanianie na murach jednostek penitencjarnych tablic pamiątkowych, sadzenie Dębów Pamięci, organizację apeli pamięci, lekcji historii, udział przedstawicieli więziennictwa w uroczystościach państwowych centralnych i lokalnych upamiętniających pomordowanych więzienników. Od kilkunastu lat Służba Więzienna oddaje hołd i upamiętnia byłych funkcjonariuszy i kapelanów szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa – ofiary represji i zbrodni sowieckich, niemieckich  i okresu stalinowskiego, odznaczając je pośmiertnie nadaną przez Ministra Sprawiedliwości złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński  – Wielkim zaszczytem i honorem dla Służby Więziennej jest możliwość organizacji tegorocznej uroczystości na terenie Muzeum Katyńskiego  w Warszawie.

Ekumeniczne wspomnienie modlitewne w intencji odznaczonych odczytali naczelni kapelani więziennictwa. Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny Marii Adamiak (sopran) i mjr Justyny Sychory (skrzypce).

Pośmiertne odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej” w tym roku przyznano Edmundowi Bogusławskiemu, ks. Joachimowi Kowalskiemu, ks. Włodzimierzowi Ochabowi, Irenie Odrzywołek, Czesławowi Skindzierowi, ks. Kazimierzowi Tomaszowi Sykulskiemu, Jakubowi Wimiarzowi i  Michalinie Wojciechowskiej (noty biograficzne w załączniku).

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcie Piotr Kochański

Leave a Reply