I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie Opieki Duszpasterskiej w Pracy Penitencjarnej Współczesne Wyzwania”

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Zakładzie Karnym w Wojkowicach, odbyła się konferencja „Znaczenie Opieki Duszpasterskiej w Pracy Penitencjarnej Współczesne Wyzwania”. Głównymi tematami dyskusji były zagadnienia z obszaru duszpasterstwa więziennego, roli kapelanów w zakładach karnych i aresztach, wartości pracy w procesie resocjalizacji i duchowej odnowy, modelowania życia religijnego w systemie penitencjarnym i stosunków wewnętrznych panujących w społeczności więźniów.

W konferencji udział wzięli reprezentanci administracji samorządowej, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, Przedstawiciele służby więziennej oraz instytucji działających na rzecz pomocy postpenitencjarnej.

Ewangelickie duszpasterstwo więzienne reprezentował ks. Ryszard Pieron

ks. Pieron - fot

Leave a Reply