Pożegnanie księdza Lenczewskiego

We wtorek 10 stycznia 2017 roku odbył się pogrzeb śp. ks. Mitrata Mikołaja Lenczewskiego, Naczelnego Kapelana Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który zmarł 6 stycznia – w wigilię świąt Bożego Narodzenia Kościoła prawosławnego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył ks. Piotr Janik, który w wypowiadanym słowie podziękował między innymi zmarłemu za lata wspólnej służby w duszpasterstwie więziennym.

Ksiądz mitrat Lenczewski  przyjął święcenia kapłańskie w 1975 r. i został mianowany wikariuszem parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Był kierownikiem gospodarczym prawosławnego cmentarza na warszawskiej Woli. Jako pierwszy w parafii stworzył tu punkt katechetyczny. Przez kilka lat był nauczycielem w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów. Brał czynny udział w wydawaniu Kalendarza Cerkiewnego, podręczników i modlitewników i innych wydawnictw cerkiewnych. Napisał cykl artykułów na temat świątyń prawosławnych w Warszawie. Z ramienia Kościoła prawosławnego był współzałożycielem Towarzystwa Biblijnego w Polsce, od roku 1992 – członkiem jego prezydium.

Leave a Reply