Wigilia dla najuboższych

23 grudnia, jak co roku od piętnastu lat, odbyło się spotkanie dla osób najuboższych i bezdomnych na dworcu PKS w Bielsku-Białej. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe oraz Towarzystwo św. Brata Alberta, do którego dołączył tradycyjnie ks. Piotr Janik wspierany przez darczyńców, między innymi Magdalenę i Józefa Świerkockich. W czasie spotkania ks. Janik poprowadził modlitwę oraz złożył życzenia wszystkim zebranym. Pomagającym i wpierającym akcję serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

fot. Gość Bielsko-Żywiecki

Leave a Reply