Prawa człowieka w warukach penitencjarnych

„Prawa człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. 25 – lecie ratyfikacji Konwencji Praw Człowieka w Polsce” – to tytuł dwudniowej konferencji naukowej organizowanej przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach i Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w dniach 22-23 listopada 2018 r. W konferencji więzienne duszpasterstwo ewangelickie reprezentował ks. Ryszard Pieron, kapelan dla okręgów opolskiego, katowickiego i krakowskiego (Diecezja Katowicka Kościoła E-A w Polsce ).

 W panelu dyskusyjnym w którym wzięli udział  przedstawiciele Kościoła Prawosławnego i Rzymskokatolickiego  zwrócił uwagę na prowadzoną przez duchownych ewangelickich  opiekę duszpasterską  dla osadzonych i tymczasowo aresztowanych , która w zależności od możliwości i oczekiwania poszczególnych zainteresowanych przyjmuje wiele różnych form, zaprezentował programy jakie ewangelickie duszpasterstwo realizuje w  zamkniętych i półotwartych ośrodkach odosobnienia.  Przedstawił strukturę ewangelickiego duszpasterstwa więziennego  w Polsce i  poszczególnych duchownych w nim pełniących służbę. 

 

zdjęcie i więcej informacji: www. sw.gov.pl

 

Leave a Reply