Świąteczne spotkanie

Uroczyste spotkanie wielkanocne odbyło się 16 kwietnia br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej oraz ich rodzinom złożył między innymi sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Patryk Jaki. W spotkaniu wziął udział naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ksiądz Piotr Janik.

– Zarówno wy, jak i wasze rodziny możecie być dumni z tego w jak ważnej w systemie bezpieczeństwa państwa formacji pełnicie swą służbę. Dziękuję wam za nią – mówił wiceminister sprawiedliwości. – Aby święta wielkanocne były dla was czasem radości, spotkań rodzinnych i wspólnego dzielenia się dobrem.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępcy Dyrektora Generalnego, Naczelni Kapelani Więziennictwa, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr SW, dyrektorzy biur CZSW oraz funkcjonariusze i pracownicy centralnego zarządu, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów SW przy CZSW Ewa Kordalewska oraz zaproszeni goście.

Gen. Jacek Kitliński życzył wszystkim świątecznego ciepła i nastroju oraz odpoczynku od trudów codziennej służby, a tym, którzy w tym czasie będą pełnili służbę życzył, aby była ona spokojna i bezpieczna.

Przewodniczący Czesław Tuła w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest dobra atmosfera w pracy, życzliwe wzajemne kontakty, współpraca i pomaganie i tego przede wszystkim życzył wszystkim z okazji świąt.

Na podstawie relacji BDG SW, www.sw.gov.pl

Naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik (trzeci z lewej) wśród oficjalnych gości spotkania wielkanocnego w CZSW

Leave a Reply