Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie

8 września br. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie. Kościół Augsburski w RP reprezentowali – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej biskup Adrian Korczago oraz naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Piotr Janik.

W specjalnie przygotowanej na tę okazję księdze pamiątkowej biskup Korczago umieścił wpis: „Pan sztandarem moim! (2 Mż 17,15).

„Niech nadany dziś sztandar przypomina zarówno funkcjonariuszom, jak i osadzonym, że Bóg jest najzacniejszą chorągwią w naszym życiu, pod którą odnosimy codzienne zwycięstwa dobra nad złem.

 Życzę cieszyńskiej jednostce penitencjarnej, by otrzymany proporzec stanowił motywację do służby w bojaźni Bożej, która pozwoli każdego dnia doświadczać, że Pan jest dobry i dodaje siły podążania ku tajemnicy Chrystusowej miłości. Ona stanowi podstawę otwierania się na obcych i zagubionych, tych, którzy pogubili się i popełnili dramatyczne życiowe błędy, aby umożliwić im korzystanie z Bożego przebaczenia w celu pozyskiwania życia na nowo”.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta, z udziałem duchownych ewangelickich, w intencji funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Cieszynie, w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie koncelebrowana przez księdza biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, gdzie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru i jego poświęcenie przez w/w biskupów.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Maciej Konior, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny.

Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie przywitał zaproszonych gości oraz podkreślił, że dzisiejszy dzień jest jednym z najważniejszych w historii cieszyńskiej jednostki penitencjarnej, jest wyrazem szczególnego wyróżnienia za codzienną służbę i powodem do dumy, który będzie przypominał funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Cieszynie o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji.

Podczas głównej części uroczystości Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha przekazał ufundowany przez PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich sztandar na ręce dyrektora Zakładu Karnego W Cieszynie. W czasie wydarzenia w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz gwóźdź pamiątkowy, a następnie dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Sztandar został zaprezentowany przez poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu st. kpr. Jonasz Chmiel, sztandarowy kpr. Michał Stopa, asysta st. sierż. Adam Szewczyk.

Wiceminister Piotr Cieplucha, w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na dwa aspekty znaczenia sztandaru – Możemy zwrócić uwagę na jego dwa wymiary. Pierwszy z którego wszyscy zdajemy sobie sprawę, ten najbardziej praktyczny, sztandar to symbol, znak rozpoznawczy poszczególnych jednostek. Pierwotnie sztandar wykorzystywany był wyłącznie w wojsku i służył do rozróżniania poszczegolnych oddziałów i jednostek bojowych. Jest jednak ten drugi, wyższy wymiar, wymiar duchowy. Sztandar bowiem to symbol męstwa, honoru i oddania ojczyźnie.

I dodał: – Sztandar to wyróżnienie, to podniesienie rangi jednostki. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze, pracownicy Zakładu Karnego w Cieszynie wzorowo wypełniają swoje obowiązki i za to z całego serca pragnę dziś podziękować. Gratuluję sztandaru, który jednostka dzisiaj otrzymała. Strzeżcie go i prezentujcie jak najczęściej.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski pogratulował nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie, podkreślił, że – Nadanie sztandaru to dowód uznania, poszanowania i zaufania złożony tym którzy pełnią służbę w tej jednostce. Od dziś państwo posiadają sztandar, najcenniejszy z przedmiotów. To znak dumy i przynależności do formacji, symbol wierności jej ideom. Są wśród nich honor i szacunek do każdego człowieka, także tego który ponosi słuszną karę za błędy.

Wydarzenie uświetnił występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko” z Żywca.

W uroczystości wzięli także udział: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego reprezentujący Wojewodę Śląskiego – Grzegorz Mucha, wiceprezes zarządu TAURON Beata Białowąs. Obecni byli również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele formacji mundurowych, reprezentanci władz miasta i powiatu, osoby reprezentujące instytucje, z którymi cieszyńska jednostka penitencjarna od lat współpracuje, przedstawiciele duchowieństwa, w tym, Naczelny Kapelan Ewangelicko-Augsburskiego Duszpasterstwa Więziennego ksiądz Piotr Janik, księża kapelani: ks. Tomasz Sękowski, ks. Leszek Kogut. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele resortowych związków zawodowych. Przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” Andrzej Kołodziejski jak również Tomasz Walaszczyk reprezentujący Zarząd Główny oraz Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Na podstawie tekstu kpt. Tomasza Głaska; fot. st. sierż. sztab. Damian Skowron Źródło: sw.gov.pl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.