Konferencja kapelanów EDWi

W dniach 5-7 listopada w ośrodku szkoleniowym Parzenica w Zakopanem odbyła się konferencja kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Wydarzenie skupiło się na rozmowach, wymianie doświadczeń oraz budowaniu więzi wśród tych, którzy codziennie pracują nad wsparciem i duchowym rozwojem osadzonych oraz funkcjonariuszy SW. Spotkanie ewangelickich kapelanów to niepowtarzalna szansa poznawania różnorodnych podejść i strategii, które są skuteczne w różnych kontekstach penitencjarnych. Kapelani dzielili się pomysłami wspierającymi rozwiązywanie problemów, które napotykają w codziennej służbie duszpasterskiej. Dzięki tym dwóm intensywnym dniom mogli nie tylko doskonalić narzędzia potrzebne w służbie, ale przede wszystkim budować cenne relacje z innymi duszpasterzami więziennymi.

Jako kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego jesteśmy gotowi kontynuować naszą misję wspierania tych, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach i wzmacniać naszą wspólnotę w imię miłości, zrozumienia oraz udzielania wsparcie w złożonych sytuacjach życiowych. W konferencji wzięli udział ks. Piotr Janik – naczelny kapelan EDWi oraz duszpasterz diecezji cieszyńskiej, ks. Ryszard Pieron – kapelan diecezji katowickiej, ks. Łukasz Stachelek – kapelan diecezji mazurskiej oraz ks. Marcin Orawski z diecezji wrocławskiej.
(mo)

Leave a Reply