V Kongres Penitencjarny

W dniach od 23 do 25 maja 2011 roku odbywał się V Kongres Penitencjarny „Modernizacja Polskiego Więziennictwa”, którego organizatorem była Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Centralny Zarząd Służby Więziennej. Patronat nad Kongresem objął Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrady kongresu odbywały się w czterech sekcjach:

1. Więziennictwo w systemie bezpieczeństwa państwa a bezpieczeństwo w więzieniach.

2. Więziennictwo w społeczeństwie informacyjnym.

3. Zarządzanie więziennictwem.

4. Uniwersalizacja standardów postępowania z więźniami na świecie.

W kongresie, który zainaugurowany został w Sali Kolumnowej Sejmu RP a jego kontynuacja miała miejsce w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie, uczestniczył świat nauki i praktyków. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował ks. Piotr Mendroch i ks. Piotr Janik, który zabrał głos na temat: „Duszpasterstwo wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej”.

Więcej informacji na temat na stronie www.sw.gov.pl

[nggallery id=9]

 

Leave a Reply