Wigilia dla samotnych

W środę 23 grudnia na dworcu PKS w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie dla bezdomnych i najuboższych z powiatu bielskiego. Zebrało się blisko 100 osób. Organizatorem spotkania byli: Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej i Starostwo Powiatowe. I w tym roku w organizację spotkania włączył się ks. Piotr Janik przy finansowym wsparciu otrzymanym na ten cel od rodziny Świerkockich z Warszawy oraz Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wieszczęta-Kowale.

Leave a Reply