97. rocznica powstania Służby Więziennej

7 lutego br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz 8 lutego w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyły się centralne uroczystości z okazji 97. rocznicy powstania Służby Więziennej. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan ks. Piotr Janik.

Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, 8 lutego, już po raz szósty, formacja obchodziła swoje święto. 97 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a w dniu 8 lutego dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Akty te normalizowały funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce, stanowiły podwaliny systemu i myśli penitencjarnej.

Uroczystości z okazji święta Służby Więziennej zainaugurowała uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza dokonana przez funkcjonariuszy kompanii honorowej Służby Więziennej pod dowództwem kpt. Marka Kaszczyka z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim  złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Wieńce złożyły również delegacje: Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz Związku Emerytów i Rencistów. W uroczystości  uczestniczyli zastępcy dyrektora generalnego, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia oraz funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Drugi dzień obchodów święta Służby Więziennej rozpoczęło uroczyste złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci funkcjonariuszy i pracowników Straży Więziennej i Służby Więziennej – ofiar zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tych, którzy polegli lub zmarli podczas pełnienia służby.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. Eucharystię koncelebrowali Naczelny Kapelan Więziennictwa  ks. prałat Paweł Wojtas, pierwszy krajowy duszpasterz więziennictwa po 1989 roku ks. prałat Jan Sikorski oraz kapelani ordynariatu polowego  ks. płk SG Zbigniew Kępa i ks. Łukasz Siedlecki.

Następnie uroczystości odbyły się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, podczas których wręczono odznaki resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych, a także wyróżniono pięciu funkcjonariuszy odznaką „Semper Paratus” za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie.

Służba Więzienna to nowoczesna formacja, odgrywająca ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, ochrony  ładu i porządku publicznego – powiedział wiceminister sprawiedliwości Bogdan Święczkowski – Wręczone dzisiaj odznaki resortowe i dekrety nadania wyższych stopni służbowych, dla Was i dla Waszego otoczenia, to wyraźny znak uznania wysokich kompetencji i umiejętności.

Dziękując funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa za wypełnianie swojej trudnej misji, za codzienny wysiłek i zaangażowanie gen. Jacek Kitliński podkreślił – Najważniejszym elementem każdej formacji są ludzie. Służba Więzienna dysponuje młodą i dobrze wykształconą kadrą, kadrą otwartą na współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, samorządem i światem nauki. Dyrektor Generalny życzył  by honorowa służba ojczyźnie i społeczeństwu pozostawała zawsze nadrzędnym celem.

Uroczystości były również okazją do zaakcentowania współpracy Służby Więziennej ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski odznaczył gen. Jacka Kitlińskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk. Włodzimierza Paszkowskiego – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk. Krzysztofa Trelę – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie i kpt. Dariusza Fudalego – starszego wychowawcę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie-Załężu.

Ponadto odznaką  25–lecia NSZZFiPW zostali uhonorowani: gen. Paweł Nasiłowski – Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego i dr Paweł Moczydłowski – doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Odznaki wręczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli również: przedstawiciele Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, szefowie i komendanci służb mundurowych, kierownictwo Służby Więziennej, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, byli Dyrektorzy Generalni Służby Więziennej, przedstawiciele ZG NSZZFiPW, przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, przedstawiciele duchowieństwa i przedstawiciele związku emerytów.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Leave a Reply