„Z Biblią na co dzień” i życzenia w Centralnym Zarządzie SW

Dnia 21 grudnia odbyło się wigilijne spotkanie w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, w którym udział wzięli: Pan minister Stanisław Chmielewski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, wraz ze swymi zastępcami, oraz kadra i pracownicy Centralnego Zarządu.

W spotkaniu uczestniczył ks. Piotr Janik – Naczelny Kapelan, który po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Jezusa złożył obecnym na spotkaniu życzenia – aby za ewangelicznym Zacheuszem wspiąć się na drzewo, ponad otaczający tłum naszych myśli, zobowiązań, radości i zmartwień by dostrzec przechodzącego Jezusa i wśród wszystkich bożonarodzeniowych tradycji ku błogosławionej przyszłości.

Ks. Janik przekazał ministrowi oraz dyrektorowi generalnemu, oraz części uczestnikom spotkania „Z Biblią na co dzień” z logo Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego.

 

fot. sw.gov.pl – Służba Więzienna

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.