Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w AS w Tarnowskich Górach

W 76. rocznicę podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” przed Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach odbyły się uroczystości upamiętniające jej ofiary. Wśród nich trzech funkcjonariuszy Straży Więziennej z Tarnowskich Gór, zamordowanych przez NKWD w Twerze w 1940 r. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował ks. Ryszard Pieron.

5 marca 2016 roku, z okazji 76. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” przed Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach odbyły się uroczystości upamiętniające jej ofiary. Zbrodnia katyńska, to zbrodnia komunistyczna, której ofiarami stało się co najmniej 22 tys. obywateli Polski – w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, a także ówczesnej Straży Więziennej. Decyzja o niej zapadła na najwyższym szczeblu władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i zawarta została w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) Nr P13/144, z dnia 5 marca 1940 roku.
Od 2010 roku w murach tarnogórskiego aresztu znajduje się tablica upamiętniająca funkcjonariuszy Straży Więziennej ówczesnego więzienia w Tarnowskich Górach: starszego strażnika Straży Więziennej Józefa Bacika s. Bernarda oraz starszego strażnika Straży Więziennej Józefa Urbańczyka s. Pawła, zamordowanych przez NKWD w Twerze, w 1940 roku.
5 marca 2016 roku, z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, odsłonięto tablicę pamiątkową honorującą także trzeciego ze strażników przedwojennego więzienia w Tarnowskich Górach, również zamordowanego przez sowieckich oprawców w Twerze – strażnika Straży Więziennej Augustyna Podzimskiego s. Franciszka.
Odnosząc się do wydarzeń, które miały miejsce siedemdziesiąt sześć lat temu w lesie katyńskim, Charkowie, Miednoje i Bykowni – pani Krystyna Zatoń (prezes Stowarzyszenia „Rodzin Katyńskich” w Tarnowskich Górach; córka funkcjonariusza Straży Więziennej ówczesnego Więzienia Sądowego w Tarnowskich Górach – Józefa Urbańczyka) dziękowała zebranym za należną pomordowanym „cześć i pamięć!”.
O tę pamięć apelował również dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – ppłk Jan Skawiańczyk, dziękując jednocześnie swoim podwładnym za dotychczasową dbałość o to, by po tych co odeszli „nie pozostały tylko guziki”.
W sobotnich uroczystościach upamiętniających Zbrodnię Katyńską tradycyjnie uczestniczyli członkowie „Rodziny Katyńskiej”; zastępca dyrektora okręgowego SW w Katowicach ppłk Marek Łebek, funkcjonariusze oraz pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach,  Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry; Starosta Tarnogórski, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele administracji i szkolnictwa Tarnowskich Gór, duchowieństwo, uczniowie tarnogórskich szkół, weterani i kombatanci.
Uroczystości zakończono złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod tablicami upamiętniającymi pomordowanych.

Zobacz też: http://www.tgstacja.pl/informacje-7-dni-wideo?slg=informacje-7-dni-2016-03-10&orderby=default
zdjęcia:
kpt. Marek SIWY oraz por. Roman MALCHRZYK
tekst:
por. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Leave a Reply