Konferencja ewangelickich kapelanów

W dniach od 09 do 11 maja 2016 w Ośrodku Szkolenia Służby Więzienne w Kulach odbyła się konferencja kapelanów EDWi. Program konferencji zawierał cykl wygładów ks. prof. Marka Jerzego Uglorza na temat „Obraz w duszpasterstwie i terapii”. Duchowni zwiedzili także Areszt Śledczy w Częstochowie, gdzie zapoznali się ze specyfiką jednostki oraz formami pracy duszpasterskiej. Ważnym punktem konferencji był wykład komendanta OS SW w Kulach ppłk. Jerzego Cyrulika na temat szkolenia kadr SW. Wykład był połączony ze zwiedzaniem ośrodka oraz szczegółowym zapoznaniem się z bazą dydaktyczno-szkoleniową. W trakcie spotkań roboczych kapelani wymieniali się doświadczeniami ze służby w swoich diecezjach, a także omawiali na przyszłość. Szczególnie dużo czasu poświęcili obchodzonemu w przyszłym roku jubileuszowi 500-lecia Reformacji i działań, w które Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne mogłoby się włączyć. Jednym z pomysłów jest organizowanie ekumenicznych modlitw z udziałem na terenie zakładów karnych z udziałem osadzonych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW. Organizatorem konferencji był Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Zdjęcie: www.osswkule.pl

Leave a Reply