Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 10 listopada 2010 r., w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 A została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona funkcjonariuszom oraz pracownikom Straży Więziennej i Służby Więziennej, ofiarom zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tym, którzy zginęli lub zmarli podczas pełnienia służby.

W uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej wzięli udział Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektorzy generalni Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi , przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń oraz szczególni goście – najbliżsi tych, dla których tablica została powołana. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował Naczelny Kapelan EDW ks. Piotr Janik.

Uroczystość rozpoczął płk Krystian Bedyński od słów Tablica przed którą stoimy jest kolejnym aktem honorowania przez Służbę Więzienną przeszłych pokoleń więzienników.
Zebrani z uwagą wysłuchali wystąpienia o trudnych i dramatycznych losach pracowników oraz funkcjonariuszy Straży Więziennej i Służby Więziennej w kontekście wydarzeń historycznych naszego kraju. Ukazał tragiczne i bohaterskie działania indywidualnych postaci , za które zapłacili najwyższą cenę- oddali własne życie.

W krótkich przemówieniach głos zabrali płk Jacek Włodarski, dyrektor generalny Służby Więziennej i Stanisław Chmielewski sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Płk Włodarski podkreślił szczególną rolę kadry kierowniczej Służby Więziennej w pielęgnowaniu pamięci o naszych pracownikach i funkcjonariuszach. Stanisław Chmielewski, dziękując za możliwość udziału w tej ważnej uroczystości podkreślił, że pamięć o naszych poprzednikach tworzy wizerunek Służby, dlatego należy o nią szczególnie dbać.

Tablicę poświęcił pierwszy Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. dr Jan Sikorski. W uroczystości wzięli również udział Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego ks. Piotr Janik oraz Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Prawosławnego w Polsce ks. Mikołaj Lenczewski. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Dzień odsłonięcia tablicy poświęconej Kolegom i Koleżankom to ważny moment w historii naszej formacji. Tablica daje świadectwo trwałej pamięci o tych funkcjonariuszach i pracownikach, którzy bezpowrotnie odeszli z naszych szeregów w trakcie pełnienia służby, jak również o więziennikach zabitych i zaginionych w ważnych chwilach dziejowych ojczyzny.

Przeczytaj tekst wystąpienia Naczelnego Kapelana EDW ks. Piotra Janika (PDF)

Materiały pochodzą z: www. sw.gov.pl. Tekst: Zespół Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej, foto: Michał Grodner

Leave a Reply