Generał Nasiłowski spotkał się z ewangelickimi duchownymi

Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW gen. Paweł Nasiłowski był gościem Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, która odbywała się w Mikołajkach dniach 29 czerwca-1 lipca br. Przybył na zaproszenie władz naszego Kościoła oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego.

Temat, który zaprezentował dyrektor dotyczył zagadnień systemu penitencjarnego w Polsce. Gość konferencji opowiedział o kwestii kary nieizolacyjnej w formie nieodpłatnej pracy, wykonywanej na rzecz dobra publicznego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami. Wspomniał o roli jaką mogą odgrywać parafie oraz ośrodki diakonijne w procesie wspierania osób, które złamały prawo, a którym dano możliwość zrewidowania swoich błędów w formie pracy nieodpłatnej.

Przekaz, który w ten sposób powstaje nawiązuje do idei chrześcijaństwa, idei pojednania i przebaczenia. Osoby, które podejmują pracę nieodpłatną zamiast odbywania kary więzienia, mają możliwość wejścia w nowe środowisko, obserwowania życia danej wspólnoty, ale także otrzymania istotnych duchowych wartości.

Źródło: bik.luteranie.pl

Zdjęcie: zwiastun.pl

Leave a Reply