Pamięci ofiar Katynia

W czwartek 17 września w Cytadeli Warszawskiej nastąpiło otwarcie Muzeum Katyńskiego. W uroczystości  udział wzięli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i prezes rady ministrów Ewa Kopacz, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dyrektor generalny Służby Więziennej generał Jacek Kitliński, przedstawiciele rządu i władz samorządowych, parlamentarzyści,  reprezentanci urzędów centralnych, szefowie służb mundurowych oraz przedstawiciele duchowieństwa i Federacji Rodzin Katyńskich. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan ks. Piotr Janik.

– W pokorze pochylamy swoje głowy w tym upamiętniającym zbrodnie katyńską miejscu, wspominając tragizm minionych wydarzeń, okrucieństwo złych ludzi, ale przede wszystkim Tych, którzy stracili życie z rąk oprawców, katów wolności i pokoju – mówił w trakcie modlitwy ekumenicznej ks. Janik.

Hołd ofiarom oddała także premier Kopacz. – Dziś oddajemy hołd tym, którzy zginęli zdradzieckim strzałem w potylicę, ale także tym, którzy pamięć o Katyniu przenieśli przez lata komunistycznego kłamstwa. Warto zadać sobie pytanie, co było powodem, że po agresji Związku Sowieckiego akurat ci ludzie, musieli stracić życie. Odpowiedź jest prosta – zapłacili życiem za służbę Rzeczypospolitej, za to, że niezależnie od poglądu, wyznania, regionu, z którego pochodzili, w sercu mieli wyrytą tę najważniejszą wartośćsłużbę Polsce – powiedziała.

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił – Zostali zamordowani, bo byli polską elitą, tym co jest fundamentem narodu. Intencją zbrodni katyńskiej było podcięcie korzeni, zniszczenie fundamentów narodu polskiego.

Na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego, wiosną 1940 roku, rozstrzelano co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i policji. Wśród zamordowanych była także liczna grupa funkcjonariuszy Straży Więziennej.

Muzeum Katyńskie to oddział Muzeum Wojska Polskiego. To placówka historyczno-martyrologiczna. Jej zadaniem jest przedstawienie zbrodni katyńskiej za pomocą „specyficznych” zabytków rzeczowych, m.in. relikwii wydobytych z dołów śmierci – w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz licznych dokumentów.

Źródło: www.sw.gov.pl, fot. warszawa.gosc.pl

Leave a Reply