Kaplica w więziennej celi

tarnowskie-gary2Dnia 9 listopada 2010 na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach odbyła się ekumeniczna uroczystość poświęcenia kaplicy więziennej. W odzyskanych po dawnej pralni i odremontowanych piwnicach AŚ Tarnowskie Góry, staraniami dyrektora aresztu mjr mgr Marka Łebka, pracowników penitencjarnych i nade wszystko kapelana ewangelickiego ks. Ryszarda Pierona przygotowane zostało pomieszczenie, które pełnić będzie rolę kaplicy więziennej.

W kaplicy znalazło swoje miejsce wyposażenie z dawnej małej kaplicy, ale większość wyposażenia to specjalnie przekazane aresztowi w tarnowskich Górach dary. Ołtarzowy Krzyż i świeczniki przekazała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie, Pracownia witraży DK Art. Dominika Chmielewskiego z Nowego Sącza przekazała wykonane specjalnie do kaplicy witraże przedstawiające Biblię i Dary Stołu Pańskiego. Świece ołtarzowe przekazała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lasowicach Wielkich, a krzesła i żyrandol Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury. Kaplicę oraz starsze drewniane elementy wyposażenia odświeżyli skazani.

Kaplicę wraz z jej wyposażeniem poświęcił bp Tadeusz Szurman – zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po ekumenicznej modlitwie, w której udział wzięli ks. Ryszard Pieron , ks. mitrat Mirosław Drabiuk – kapelan prawosławny i ks. prałat Jan Frysz kapelan rzymskokatolicki.

W uroczystości poświęcenia więziennej kaplicy uczestniczyli ponadto: ks. Piotr Janik – naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego, ks. Szymon Czembor – proboszcz miejscowej parafii ewangelickiej, ks. Tomasz Sękowski – Okręgowy Kapelan Więzienny Kościoła Rzymskokatolickiego, Dyrektor Okręgowy płk. Mirosław Gawron, funkcjonariusze i pracownicy cywilni AŚ Tarnowskie Góry.

Podczas uroczystości ks. Piotr Janik przekazał bibliotece AŚ w Tarnowskich Górach Nowe Testamenty w ramach projektu „Biblia w więziennej celi” prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Egzemplarze otrzymali także biorący udział w uroczystości osadzeni. Biskup Tadeusz Szurman w darze do biblioteki i zgromadzonym przekazał ostatnio wydrukowane swoje przemyślenia spisane wierszem na temat wolności.

Ks. Tomasz Sękowski przekazał pozdrowienia od Naczelnego Kapelana Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr. Pawła Wojtasa.

Na zakończenie uroczystości poświęcenia kaplicy wspólnie zaśpiewana została pieśń „Pod Twą obronę.”

Dyrektor jednostki podjął księży i zaproszonych gości „z tej strony murów” kawą i ciastem. W trakcie spotkania wymieniano poglądy na temat funkcjonowania polskiego więziennictwa i pełnionej w nim służby duszpasterskiej.

ks. Piotr Janik, ks. Ryszard Pieron

[nggallery id=2]

Leave a Reply