O odpowiedzialności i samobójstwach

Rozpoznawanie symptomów oraz pomoc osobom zamierzającym odebrać sobie życie oraz, to główne tematy czterodniowej konferencji kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego, która odbyła się w dniach 4-7 października br. w Zakopanem. Organizatorem spotkania był Centralny Zarząd Służby Więziennej, a w szkoleniu wzięli udział także kapelani z kościoła prawosławnego.

Pierwszą cześć konferencji poprowadził naczelny kapelan EDW ks. Piotr Janik, który poruszył temat odpowiedzialności w służbie kapelana więziennego. – Jedną z najtrudniejszych spraw w służbie kapelana więziennego są właściwe priorytety – mówił w swym wystąpieniu. – Jako osoby służące w zakładach karnych, a jednocześnie duchowni Kościoła jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za osoby osadzone, z którymi na co dzień mamy kontakt. Każdemu z nas pod opiekę duszpasterską została powierzona także parafia, prowadzimy lekcje religii w szkołach, mamy rodziny, które potrzebują naszej obecności. Co w danej chwili jest najważniejsze? To pytanie bywa jednym z najtrudniejszych.

Kontynuacją tematu, był problem obecności w służbie duchownego, który w swym referacie poruszył ks. dr Marek Uglorz – Gdy kapelan więzienny przekracza mury więzienne, to jest tam albo całym sobą, albo nie ma go wcale – podkreślał.

Drugą część konferencji poprowadził mjr dr Tomasz Głowik z Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Głównym tematem były samobójstwa w więzieniach. Choć na tle Europy współczynnik samobójstw w zakładach karnych jest stosunkowo niski – rocznie około 40 czyli 4,7 na 10 000 skazanych – to zawsze jest to dramatyczny problem dotykający nie tylko ofiarę, ale jego bliskich, wychowawców funkcjonariuszy itd.

Major Głowik, zajmujący się m.in. szkoleniami więziennych psychologów, poświęcił wiele czasu na omówienie symptomów mogących sygnalizować, że dana osoba zamierza odebrać sobie życie. Równie wiele uwagi poświęcił omówieniu zasad prowadzenia rozmów z osobami, które myślą o samobójstwie. – Wiele z informacji, o których mówię, ma zastosowanie zarówno w warunkach wolnościowych, jak i w zakładach karnych – mówił. – Wiezienie jest jednak tak szczególnym miejscem, że wiele symptomów, związanych np. ze stanami depresyjnymi, które na wolności są alarmujące, w więzieniu są postrzegane jako norma. Stąd bardzo trudno czasem spośród ogółu skazanych wyłuskać osobę, która rzeczywiście należy do grupy podwyższonego ryzyka.

Z krótką wizytą na konferencji kapelanów gościł dyrektor generalny Służby Więziennej płk Kajetan Dubiel. Niestety jego wizyta miała charakter pożegnalny, ponieważ kilka dni wcześniej złożył dymisję z pełnionej funkcji – Dziękuję za ten czas, który mogłem za wami spędzić na niejednej konferencji. Wiele się od was nauczyłem – mówił ze wzruszeniem.

Konferencję podsumował płk Marian Puszka – dyrektor Biura Ochrony, który przedstawił plany reform obejmujących służbę więzienną w najbliższym czasie.

Tekst i zdjęcia: mo

[nggallery id=3]

Leave a Reply