„TOLERANCJA” – program resocjalizacyjny sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji

W minionym tygodniu, dzięki zaangażowaniu psychologa oraz wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych jednostki z „Miasta Gwarków”, grupa skazanych mogła zapoznać się z tragiczną historią miejsca kaźni milionów osób jakim jest Konzentrationslager Auschwitz. Skazani Ci uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji.

Podobnie, jak w większości podejmowanych dotychczas działań resocjalizacyjnych, tak i w tym projekcie administracja Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach wsparta została przez jej serdecznego przyjaciela – ks. Ryszarda Pierona, pastora Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego Diecezji Katowickiej.

Człowiek naszego wieku żyje w świecie informacji przepełnionej doniesieniami o powszechności przemocy i agresji i często sam staje się jej ofiarom. Dzięki zmasowanej informacji o zalewie przemocy wytworzył się dziś u przeciętnego człowieka dotkliwy syndrom zagrożenia i zanik poczucia bezpieczeństwa. Agresja, przemoc i nietolerancja stają się w świadomości współczesnego człowieka elementami społecznego pejzażu, trwałymi komponentami systemu informacji, życia codziennego, a nawet kultury masowej i rozrywki.

Z agresją i przemocą nierozerwalnie związana jest nietolerancja. Największe zbrodnie człowieka zrodziły się z nietolerancji.

Uznać zatem można, że – postawy dyskryminacyjne i cechujące się niską otwartością na inne grupy społeczne, cechujące się brakiem tolerancji – przekładają się na wzrost postaw prokryminalnych oraz zachowań agresywnych. Dlatego też głównymi celami programu resocjalizacyjnego „TOLERANCJA” stały się: kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób; wzrost poziomu tolerancji; zwiększanie empatii; obniżanie tendencji ulegania stereotypom; wzrost świadomości własnych uprzedzeń; a także zmiana wzorca zachowań.

Inicjatywa podjęta przez administrację tarnogórskiego aresztu we współpracy z pastorem Pieronem, wydaje się być niezwykle cenną – stanowiąc zasadniczą alternatywę dla dotychczasowego kryminogennego sposobu funkcjonowania osób skazanych.

W jednostce penitencjarnej z „Miasta Gwarków” dało się zauważyć duże zainteresowanie ze strony osadzonych wspomnianym wyżej projektem. Wychodząc zatem naprzeciw ich oczekiwaniom, administracja jednostki już dziś planuje jego cykliczność.

[nggallery id=22]

zdjęcia: kpt. Marek SIWY.

tekst: por. Roman MALCHRZYK

Oficer Prasowy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

(wykorzystano materiały udostępnione przez psychologa Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – kpt. Marka SIWEGO).

 

Leave a Reply