Wyjazd studyjny na Mazury

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w dniach 8-10 listopada spotkali się w parafii w Mrągowie by dokonać podsumowań tegorocznych działań oraz zapoznać się z realiami służby duszpasterskiej na Mazurach.

W części konferencyjnej naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik omówił bieżącą sytuację w Centralnym Zarządzie Więziennictwa w kontekście zmian politycznych oraz przyjął relacje diecezjalnych kapelanów o służbie w lokalnych jednostkach. Kapelani odwiedzili także Zakład Karny W Barczewie, gdzie na co dzień służy duszpasterz mazurski ks. Piotr Mendroch, który oprócz posługi duchowej sprawuje tam funkcję terapeuty w uzależnieniach od alkoholu. Duchownych przyjął dyrektor jednostki mjr Marek Kulwicki. Zapoznał ich z bogatą historią zakładu, który odgrywał istotną, choć nie zawsze chwalebną rolę. Jednym z najbardziej znanych osadzonych był nazista Erich Koch, ale w latach 80. przebywali tam także przedstawiciele polskiej opozycji demokratycznej. Dyrektor z dużym uznaniem wypowiadał się o roli, jaką kapelani odgrywają w procesie resocjalizacji albo socjalizacji osadzonych. Podkreślił też, że ZK w Barczewie jest jedynym w Polsce, gdzie duchowny, w tym przypadku ewangelicki, pracuje jednocześnie jako terapeuta, co znacząco zwiększa skuteczność prowadzonych tam działań leczniczych.

Po spotkaniu z przełożonym jednostki kapelani udali się na oddział terapeutyczny, gdzie spotkali się z prowadzącymi zajęcia, a także odwiedzili pracownie, gdzie osadzeni mają możliwość doskonalenia swych umiejętności plastycznych i fizycznych. Na koniec goście zwiedzili jedyny w Polsce kościół, który mieści się na zamkniętym terenie zakładu karnego.

W spotkaniu, oprócz naczelnego kapelana EDWi ks. Piotra Janika oraz kapelana mazurskiego ks. Piotra Mendrocha, wzięli udział: ks. Ryszard Pieron kapelan diecezji katowickiej oraz ks. Marcin Orawski, kapelan diecezji wrocławskiej.

Kolejna konferencja połączona z wizytami studyjnymi zaplanowana została w 2016 roku we Wrocławiu.

mo.

[nggallery id=21]

Leave a Reply