Wyróżnienie dla naczelnego kapelana EDWi

W piątek 8 lutego 2019 roku w Popowie odbyła się uroczystość nadania awansów funkcjonariuszom Służby Więziennej, odznak resortowych oraz odznaczeń. Odznakę z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa z rąk dyrektora generalnego Służby Więziennej generała Jacka Kitlińskiego otrzymał między innymi ksiądz Piotr Janik – naczelny kapelan więziennictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

„Stulecie więziennictwa to czas wyjątkowy” – powiedział do obecnych minister Patryk Jaki. „W stulecie naszej formacji staramy się aby każdego roku jakość pracy, jakość służby była coraz lepsza. Każdego roku są przeznaczane coraz większe środki na Służbę Więzienną. Staramy się również pracować nad tym aby te środki były jeszcze efektywniej lokowane, tak żebyście Państwo odczuwali to na co dzień w swojej pracy. Wszystko to jest świadectwem tego, że rozumiemy jak bardzo istotna jest Państwa praca dla Polski. 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski podjął decyzję, że Straż Więzienna będzie jedną z tych najważniejszych, pierwszych służb, które powstały w odradzającym się państwie polskim. Nie bez powodu. Ówczesne władze II Rzeczpospolitej uznały, że ta służba jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa”.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki 8 lutego wręczył  funkcjonariuszom Służby Więziennej akty nadania na wyższe stopnie służbowe, odznaki resortowe „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. 

Odznaki  „Semper Paratus” oraz odznaki 100-lecia polskiego więziennictwa wręczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W uroczystości, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, ponadto udział wzięli: zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz oraz płk Grzegorz Fedorowicz, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, naczelni kapelani więziennictwa, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek penitencjarnych oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na czele z przewodniczącym Czesławem Tułą, przewodniczący Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa Krzysztof Kutela i przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Janusz Kwiecień. Uroczystość ta inauguruje obchody 100 – lecia polskiego więziennictwa. Centralne Obchodów Święta Służby Więziennej w 100-lecie powołania formacji odbędą się 28 czerwca br. na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Żródło: BDG SW

Leave a Reply